×

Subsidie voor noodhulp

Wat is het?

Professionele ngo's gespecialiseerd in het verlenen van medische en logistieke hulp in crisissituaties, ngo's en 4de pijlerorganisatie met een Noordwerking in Halle kunnen een subsidie voor noodhulp aanvragen. Deze subsidies zijn bestemd voor noodhulp en hulp bij heropbouw na rampen in het Zuiden

Wat moet ik doen?

Een subsidie voor noodhulp kan je online aanvragen via het webformulier

Wat moet ik nog weten?

  • De subsidies kunnen uitgekeerd worden binnen het bedrag dat jaarlijks goedgekeurd wordt door de Gemeenteraad.
  • De Gemeenteraad is bevoegd om dit reglement op te stellen en eventuele wijzigingen daaraan te maken. De Gemeenteraad delegeert de bevoegdheid om bovenstaande subsidies goed te keuren aan het College van Burgemeester en Schepenen na advies door de STROS.
  • Wanneer het College van Burgemeester en Schepenen vaststelt dat de subsidie toegekend werd op basis van een valse of onjuiste aanvraag, dan kan de subsidie teruggevorderd worden.

Documenten

Meer info en contact