×

Subsidie voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden

Wat is het?

De stad Halle engageert zich om jaarlijks een budget te voorzien voor organisaties die werken aan ontwikkelingssamenwerking. Deze subsidies dienen ter ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in het Zuiden. 

Waarmee moet ik rekening houden?

Indien je een subsidie wenst te krijgen, dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Is minstens voor 1 april van het lopende jaar aangesloten bij de STROS;
 • Stelt de werking in het Zuiden centraal;
 • Is vertegenwoordigd door 3 personen waarvan minstens 1 in Halle woonachtig is;
 • Neemt deel aan de algemene vergaderingen van de STROS en kan zich eenmaal verontschuldigen;
 • Neemt deel aan minstens één activiteit georganiseerd of mede georganiseerd door de STROS;
 • Legt jaarlijks een activiteitenverslag en -planning voor;
 • Een online versie van het project in het Zuiden indienen met daarbij een evaluatie van het vorig jaar gesubsidieerde project, indien er reeds een project werd ingediend;
 • Er kan per organisatie jaarlijks slechts 1 project ingediend worden;
 • Het ingediend project heeft betrekking op de werking in het Zuiden en beantwoordt aan minstens 2 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s);
 • De plaatselijke medewerkers/bevolkingsgroep dragen na 3 jaar de gedeeltelijke en na 5 jaar de volledige eindverantwoordelijkheid van het project.

De toelage wordt integraal verdeeld over de ingediende en goedgekeurde projecten.

Wat moet ik doen?

Een subsidie voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden kan je online aanvragen via het webformulier.

Hoeveel kost het?

 • Iedere organisatie (ngo/4de pijlerorganisatie) die voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor een subsidie krijgt een basisbedrag van 1000 euro.
 • Ieder project krijgt een extra toelage op basis van een puntensysteem.

Documenten

Meer info en contact