idee ZKT stad voor een Halle met een hart voor jou!

Samen met jou willen we Halle nog meer uitbouwen tot een fijne stad waar niemand uit de boot valt. Jong en minder jong, nieuw en minder nieuw, met of zonder beperking, …. we willen dat hier niemand over het hoofd wordt gezien. En aangezien velen een trouwe en lieve viervoeter in het gezin hebben, mogen we hen zeker ook niet vergeten. Want veel gelukkige inwoners vormen samen een gelukkige stad. En daar gaan we voor! Heb jij een idee om het hier voor iedereen nog aangenamer te maken?

Geef een schouderklopje en bescherm elkaars huid!

affiche campagne

Daar is de zon! Eindelijk tijd voor léuke dingen: brunchen op je terras, picknicken in het park, werken in de tuin, een hele dag fietsen langs smalle wegeltjes… Zalig! Toch één ding: als je naar buiten gaat, zorg je dan voor bescherming?

Bestrijding wateroverlast: wat doet de stad allemaal en wat moet er nog gebeuren?

Bouwwerken wachtbekken Vandenpeereboomstraat Buizingen (2009)

De stad heeft naar aanleiding van de wateroverlast vorige week een evaluatie gemaakt van alle investeringen die de voorbije jaren in Halle en de deelgemeenten gerealiseerd werden om de huishouding van het afval- en regenwater te optimaliseren. In totaal werden ruim 40 bufferbekkens aangelegd, goed voor een investering van zo’n 8 miljoen euro. Het spreekt voor zich dat de stad eist dat deze investeringen maximaal renderen. Ook in de toekomst blijft de bestrijding van de wateroverlast een prioriteit voor het stadsbestuur. En de stad roept de inwoners op om zeker geen afval in de riolen te dumpen.

Ook Halle ‘plogt’ mee voor een betere conditie en een mooiere wereld

Foto: Ook Dieter Coppens plogt mee

Van 24 tot 28 juni 2019 organiseert gezondverstandig.be de #PlogMee Challenge. De organisatie wil iedereen aanzetten tot ploggen. Ploggen is een van oorsprong Zweeds fenomeen waarbij joggers en/of wandelaars zowel aan de conditie werken maar tegelijkertijd ook hun buurt zwerfvuilvrij willen houden. Een initiatief waar ook Halle alleen maar beter en properder kan van worden.

Blijf op de hoogte

Welk nieuws wil je ontvangen?*