×

Subsidie voor Noordwerking

Wat is het?

Ngo's of 4de pijlerorganisaties kunnen jaarlijks een subsidie aanvragen voor ondersteuning van hun Noordwerking. Deze subsidies dienen ter ondersteuning van informatieve en sensibiliseringsactiviteiten in Halle.

Waarmee moet ik rekening houden?

De 4de pijlerorganisatie of lokale afdeling van een ngo moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Is minstens voor 1 april van het lopende jaar aangesloten bij de STROS;
  • Stelt de werking in het Zuiden centraal;
  • Is vertegenwoordigd door 3 personen waarvan minstens 1 in Halle woonachtig is;
  • Neemt deel aan de algemene vergaderingen van de STROS en kan zich eenmaal verontschuldigen;
  • Neemt deel aan minstens één activiteit georganiseerd of mede georganiseerd door de STROS;
  • Legt jaarlijks een activiteitenverslag en -planning voor.

Wat moet ik doen?

Een subsidie voor Noordwerking kan je online aanvragen via het webformulier.

Hoeveel kost het?

De jaarlijkse toelage voor de Noordwerking bedraagt maximum 300 euro.

Documenten

Meer info en contact