×

College van burgemeester en schepenen

Het collega van burgemeester en schepenen in Halle telt 8 leden: 1 burgemeester, 6 schepenen en 1 toegevoegde schepen. De samenstelling en de bevoegdheden worden op basis van de gemeenteraadsverkiezingen beslist en blijven 6 jaar geldig.

Wat doet het college?

Het college staat in voor het dagelijks bestuur van de stad. Hun meest belangrijke taken bestaan uit het voorbereiden van de gemeenteraad, gemeenteraadsbeslissingen uitvoeren, stedelijk budget beheren, overheidsopdrachten gunnen en uitvoeren, ...

Hoe beslist het college?

Het college kan alleen samen beslissen. Schepenen hebben geen afzonderlijke beslissingsbevoegdheid, maar werken wel binnen een aantal specifieke domeinen. Daarnaast is er altijd een meerderheid nodig om beslissingen te kunnen nemen. De algemeen directeur en adjunct-algemeen directeur geven advies, maar stemmen zelf niet. Nadat het college een voorstel goedkeurt, voeren de stadsdiensten het uit.

Besluiten van januari 2019 tot juni 2019

Onze raadpleegomgeving bewaart alle besluiten en agendapunten sinds de ingebruikname vanaf juli 2019. Ben je specifiek op zoek naar een besluitenlijst van het jaar 2019? Dan kan je terecht op een specifieke pagina:

Wie zit er in het college?

Burgemeester Marc SnoeckBurgemeester Marc Snoeck

Marc Snoeck

E-mail

Telefoon

02 365 99 02

Mobiel

0497 11 29 74

Functie(s)

 • Burgemeester
 • Gemeenteraadslid Vooruit Halle
Dieuwertje PotéDieuwertje Poté

Dieuwertje Poté

E-mail

Telefoon

02 365 99 03

Mobiel

0478 57 93 47

Functie(s)

 • 1ste schepen (jeugd en onderwijs, financiën, communicatie, juridische zaken, participatie, dienstverlening)
 • Gemeenteraadslid CD&V
Bram VandenbroeckeBram Vandenbroecke

Bram Vandenbroecke

E-mail

Telefoon

02 365 99 03

Mobiel

0471 79 63 25

Functie(s)

 • 2de schepen (mobiliteit, openbaar groen, dierenwelzijn, milieu, archief, streekmuseum, toerisme en erfgoed)
 • Gemeenteraadslid Groen
Pieter BusselotPieter Busselot

Pieter Busselot

E-mail

Telefoon

02 365 99 03

Mobiel

0470 90 18 15

Functie(s)

 • 3de schepen (sport, patrimonium, onroerend erfgoed, ICT, logistiek en aankoop, innovatie en smart city, landbouw)
 • Gemeenteraadslid CD&V
Marijke CeunenMarijke Ceunen

Marijke Ceunen

E-mail

Telefoon

02 365 99 03

Mobiel

0477 90 41 25

Functie(s)

 • 4de schepen (duurzaamheid, ruimte en wonen, mondiaal beleid, sociale economie, sociaal woonbeleid)
 • Gemeenteraadslid Groen
Johan ServéJohan Servé

Johan Servé

E-mail

Telefoon

02 365 99 03

Functie(s)

 • 5de schepen (openbare werken, afvalbeleid, lokale economie)
 • Gemeenteraadslid Vooruit Halle
Christophe MerckxChristophe Merckx

Christophe Merckx

E-mail

Telefoon

02 365 99 03

Mobiel

0496 37 04 85

Functie(s)

 • 6de schepen (burgerlijke stand en bevolking, bibliotheek, senioren, preventie, sociale projecten, evenementen en feestelijkheden)
 • Gemeenteraadslid CD&V
Peggy MassienPeggy Massien

Peggy Massien

E-mail

Telefoon

02 365 99 03

Mobiel

0478 29 38 28

Functie(s)

 • Voorzitster bijzonder comité sociale Dienst
 • Gemeenteraadslid Vooruit Halle
 • Toegevoegde schepen