×

Projectsubsidies

Wat is het?

Wil je iets realiseren in Halle, mensen bij mekaar brengen, je steentje bijdragen aan de bruis in onze stad? Dan kan je financiële steun krijgen van de stad. Het projectsubsidiereglement dat de stad daarvoor in het leven riep, staat open voor alle organisaties en inwoners van Halle.

Waarmee moet ik rekening houden?

Een project komt in aanmerking voor een projectsubsidie als het voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • Je project moet bijdragen tot het Halse gemeenschapsleven en/of de uitstraling van de stad;
 • Winst maken mag niet de hoofdbedoeling zijn van het initiatief;
 • Je project moet zich verenigingen met het Nederlandstalig karakter;
 • Je project is publiek toegankelijk;
 • Je project is begrensd in tijd;
 • Je project is geen promotionele of commerciële activiteit;
 • Je project krijgt geen andere rechtstreekse geldelijke steun van de stad;
 • Je project ruime bekendheid geven en ruimer mikken dan de eigen kring (vereniging, school, organisatie…);
 • Je project heeft aandacht voor toegankelijkheid, onder meer door toepassing van het kom!pasreglement en door zowel fysieke als materiële drempels zoveel mogelijk weg te werken;
 • Het project overstijgt de normale werking van de aanvrager;
 • Het project kadert in de heropbouw van het gemeenschapsleven of de werking van de aanvrager na de coronacrisis. 

Wat moet ik doen?

Projectsubsidies kan je op verschillende manieren aanvragen:

 • Online
  Je kan projectsubsidies aanvragen via het webformulier
 • Op papier
  via het aanvraagformulier (dit document vind je onderaan de pagina terug) 

Let op! Je aanvraag moet zowel online als op papier minstens 4 weken op voorhand ingediend zijn. Belangrijk om te vermelden is dat als je een projectsubsidie aanvraagt voor een evenement, je de nodige vergunningen hiervoor moet aanvragen bij ons evenementenloket

Hoeveel kost het?

De subsidie bedraagt maximaal 5000 euro. 

Documenten

Meer info en contact