×

Aanvraag | Projectsubsidies

Jouw gegevens
Over het project
Wat wil je precies bereiken met je project?
Wie wil je bereiken met je project?
Welke activiteiten/events/gebeurtenissen voorzie je binnen je project?
De projectsubsidie

Artikel 4. – Een project komt in aanmerking voor een projectsubsidie als het voldoet aan al de volgende voorwaarden:

 • Het project heeft een positief effect op het Halse gemeenschapsleven en/of de uitstraling van de stad;
 • Het project is publiek toegankelijk;
 • Het project is begrensd in tijd;
 • Winst maken is niet het hoofddoel van het project;
 • Het project is geen promotionele of commerciële activiteit;
 • Het project doet geen afbreuk aan het Nederlandstalig karakter van de stad;
 • Het project krijgt geen andere rechtstreekse geldelijke steun van de stad.

Artikel 5. – Het project moet voldoen aan minstens drie van onderstaande vijf voorwaarden:

 • Het project heeft aandacht voor toegankelijkheid, onder meer door toepassing van het kom!pasreglement en door zowel fysieke als materiële drempels zoveel mogelijk weg te werken;
 • Het project mikt op een ruimer publiek dan enkel de eigen leden of organisatie;
 • Het project krijgt een ruime bekendmaking;
 • Het project overstijgt de normale werking van de aanvrager;
 • Het project kadert in de heropbouw van het gemeenschapsleven of de werking van de aanvrager na de coronacrisis.
   
Artikel 11. – In alle promotie met betrekking tot het project moet de steun van de stad Halle duidelijk leesbaar worden vermeld door het gebruik van het logo van de stad Halle en de vermelding “met de steun van stad Halle”.
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
64 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, psd, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, mov.
Het budget
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
64 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
De subsidie bedraagt maximaal 5 000 euro. Noteer hier een realistisch bedrag. Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van (i) de inhoudelijke criteria van dit reglement, (ii) grootte van het project, (iii) de geraamde kosten en opbrengsten van het project, (iv) eventuele financiële steun van andere overheden en (v) de mate waarin de subsidie een hefboomeffect kan hebben.