×

Kom!pas kortingspas

De Kom!pas is een kortingspas voor vrijetijdsactiviteiten bestemd voor mensen met een laag inkomen. Mensen met een Kom!pas krijgen 75% korting op alle vormen van deelnamegeld. Het kan gaan om cursusgeld, lidgeld, inschrijvingsgeld voor een uitstap of om de ticketprijs voor een voorstelling. Interesse? Je kan de kortingspas online aanvragen.

Verenigingen en de Kom!pas

Ben je lid van een vereniging die nog geen kom!paskorting aanbiedt? Jullie engagement is steeds welkom. Vul dan de engagementsverklaring in en de kom!paswerkgroep neemt contact met jullie op.

Subsidieformulier

Met het subsidieformulier kunnen aangesloten vrijetijdsaanbieders de helft van de korting die ze aan kom!passers toekennen terugkrijgen. Te bezorgen via info@kompashalle.be of de papieren versie op te sturen naar de stad en te richten aan Samenleving.

Subsidieformulier (excel)

Engagementsverklaring

Als je je als vrijetijdsaanbieder wilt engageren voor de Kom!pas, vul dan de engagementsverklaring in via het online webformulier, of bezorg je papieren versie aan Samenleving.

Engagementsverklaring (word)

Groepskom!pas

Sociale initiatieven die overwegend kom!passers als doelgroep hebben, kunnen gebruik maken van Groepskom!pas: 75% korting voor alle vrijetijdsactiviteiten in Halle waar als groep aan deelgenomen wordt. Contacteer de kom!paswerkgroep als je wil weten of je hier ook gebruik van kan maken.