×

Engagementsverklaring | Kom!pas

Wil jouw vereniging ook korting geven aan mensen met een Kom!pas? Vul de engagementsverklaring in en je hebt recht op een terugbetaling van de helft van het verlies door de stad. Heb je vragen? Contacteer de Kom!paswerkgroep via staf Samenleving of info@kompashalle.be.

Jouw gegevens
Over de organisatie
Plak hier je website-url.
Omschrijf het aanbod van je vereniging, waarvoor je mensen met een Kom!pas laat deelnemen aan 25% van de basisprijs.