×

Tegeltuin aanleggen

Wat is het?

Een tegeltuin is een smalle strook groen tegen een gevel die rechtstreeks aan het voetpad aansluit. Met zo’n tegeltuin breng je kleur in een straat en maak je ze groener en vrolijker. Vogels, vlinders en bijen voelen zich er thuis. Voor klimplanten die je in de tegeltuin aanlegt, kan je een subsidie aanvragen.

Waarmee moet ik rekening houden?

Er zijn een aantal regels waaraan je moet voldoen. Deze regels zijn er vooral om ervoor te zorgen dat voetgangers altijd vlot kunnen passeren. De voorwaarden gelden zowel wanneer je de plantput zelf aanlegt als door de stadsdiensten laat uitvoeren.

De strikte voorwaarden zijn:

 • Zorg dat er altijd een vrije doorgang blijft van minstens 1 meter voor de voetgangers (afhankelijk van de plaats en hoeveel voetgangers er gebruik maken van het voetpad kan de stad hiervan afwijken).
 • De tegeltuin mag de hele breedte van je gevel bedekken (tot op 30 cm van de gevel van je buur) maar mag niet verder dan 30 centimeter van die gevel uitkomen op het voetpad.
 • De planten mogen enkel groeien op je eigen gevel.
 • Zorg ervoor dat de opstaande rand van de plantput niet meer dan 20 centimeter hoog is en dat het gebruikte materiaal geen scherpe randen heeft.
 • Kies klimplanten of andere planten zonder doornen of stekels.
 • Je bent steeds verantwoordelijk voor het onderhoud van je tegeltuin.
 • Schade aan het voetpad ten gevolge van de aanleg van het tuintje, zal door de gemeentelijke diensten hersteld worden op kosten van de vergunninghouder. 
 • Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden, verkeersborden en huisnummers moeten steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn.
 • Een vergunning om een tegeltuintje aan te leggen wordt verleend voor onbepaalde duur. Je moet ook steeds de vergunning kunnen voorleggen, indien deze gevraagd wordt. 

Wat moet ik doen?

Een vergunning om een tegeltuin aan te leggen kan je aanvragen op verschillende manieren:

Een vergunning om een tegeltuin aan te leggen kan je online aanvragen via het webformulier. De verwerking kan ongeveer tot een maand in beslag nemen.

Je kan een vergunning om een  tegeltuin aan te leggen ook aanvragen bij Openbaar Groen & Afval. Dit kan elke werkdag van 9u tot 12u (met/zonder afspraak), van 13u30 tot 16u30 (op afspraak) en ook op donderdagavond van 17u tot 20u.

Hoeveel kost het?

De vergunning voor het zelf aanleggen van een tegeltuin wordt gratis afgeleverd.

Wat moet ik nog weten?

 • Indien je een tegeltuin wenst aan te leggen, zijn er 2 opties. Ofwel maak je zelf een opening in het voetpad (nadat je hiervoor een vergunning gekregen hebt) of je laat de opening gratis maken door onze stadsdiensten. 
 • Binnen de maand laten we je weten of je aanvraag werd goedgekeurd en, indien je ervoor koos om de plantput te laten aanleggen door de stadsdiensten, geven wij je een inschatting van de termijn waarop dit kan gebeuren (meestal gebeurt de uitvoering binnen de maand na aflevering van de vergunning).
 • Je kan ook een subsidie krijgen voor de klimplanten in je tegeltuin.

Documenten

Meer info en contact