×

Subsidie voor klimplanten en kleine landschapselementen

Wat is het?

Om het groene karakter te vergroten en de biodiversiteit te verhogen geeft de stad subsidies voor de aanleg en het onderhouden van kleine landschapselementen (hagen, bomen, poelen) en klimplanten die zichtbaar zijn vanaf de straatkant.

Waarmee moet ik rekening houden?

 • De subsidies zijn van toepassing voor de zones die op het Gewestplan aangeduid zijn als landbouwgebied, bosgebied, natuurgebied, natuurreservaat, parkgebied en voor aanplantingen en onderhoud van kleine landschapselementen op het hele perceel.
 • De subsidie geldt ook voor aanplantingen en onderhoud van kleine landschapselementen in woongebieden voor zover de aanplantingen gelegen zijn in de voortuin of langs de openbare weg.
 • In het subsidieformulier (vind je onderaan de pagina terug) staat er een opsomming van alle kleine landschapselementen en klimplanten die in aanmerking komen. 

Wat moet ik doen?

Je kan de subsidie voor klimplanten en kleine landschapselementen aanvragen via het webformulier.

Wat breng ik mee?

Bij het aanvraagformulier zijn de volgende documenten verplicht toe te voegen:

 •  Aanduiding van het perceel op een plan/schets waarop de onderhoudswerken zullen uitgevoerd worden of uitgevoerd zijn.
 • Bewijs van eigendom of pachtrecht. 

Hoeveel kost het?

Hieronder een overzicht van de subsidiebedragen:

 • Onderhoud kleine landschapselementen:
  • Snoei haag met een lengte van minimaal 5 meter: 1 euro per lopende meter. De toelage kan jaarlijks aangevraagd worden.
  • Snoei houtkant met een lengte van minimaal 5 meter: 2,5 euro per lopende meter. De toelage kan om de vijf jaar aangevraagd worden.
  • Knotten van een knotbomenrij of onderhoud snoei van bomen: 10 euro per boom. De toelage kan om de vijf jaar aangevraagd worden.
  • Her uitdiepen of herstellen van een bestaande amfibiëen-poel of vee-drinkpoel, opdat zij het jaar rond water kan bevatten. 5 euro/m² wateroppervlak. De toelage kan om de vijf jaar aangevraagd worden.
 • Aanplanten van kleine landschapselementen
  • Haag, houtkant : 1 euro per plant, Het plantgoed heeft een minimumhoogte van 60-80 cm.
  • Bomen (geworteld plantgoed): 10 euro per boom. Het plantgoed heeft een stamomtrek van minstens 8 à 10 cm.
 • Aanplanten van klimplant
  • € 10,00 per aangeplante klimplant. Deze toelage wordt enkel verleend wanneer die klimplanten als gevelgroen aangeplant worden tegen gevels die vanop de straatkant zichtbaar zijn.

De subsidie wordt beperkt tot de volgende bedragen:

 • Aanplanten van kleine landschapselementen: maximaal € 300/jaar
 • Onderhoud van kleine landschapselementen - maximaal € 300/jaar
 • Aanplanten van klimplanten die als gevelgroen dienen - maximaal € 100/jaar

Documenten

Meer info en contact