×

Werkingssubsidie voor cultuurverenigingen

Wat is het?

Voor de werking van je cultuurverenigingen kan je voor het voorbije jaar subsidies aanvragen.

Waarmee moet ik rekening houden?

Om in aanmerking te komen voor subsidies moet je als vereniging aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De vereniging moet minimum één jaar actief zijn;
 • De zetel van de vereniging moet op het grondgebied van Halle gevestigd zijn;
 • De vereniging heeft naast leden een bestuur met ten minste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester;
 • De voertaal is het Nederlands;
 • De vereniging moet minimum 3 activiteiten per jaar hebben;
 • De vereniging moet open staan voor alle Hallenaren; 
 • De vereniging moet erkend zijn door het stadsbestuur, hetzij als socioculturele vereniging, hetzij als vereniging voor amateurkunsten, na advies van de cultuurraad *
 • De vereniging moet zich akkoord verklaren met het huishoudelijk reglement van de Cultuurraad;
 • De vereniging moet aanwezig zijn op de algemene vergadering van de Cultuurraad.

* Voor meer info over de aanvraag tot erkenning, kan je terecht op de productpagina over erkenning van een cultuurvereniging.

Wat moet ik doen?

Een werkingssubsidie voor cultuurverenigingen kan je online aanvragen via het webformulier.

 • Het werkjaar loopt van 1 januari tot 31 december. De uitnodiging om het specifieke aanvraagformulier in te vullen wordt door de stad verstuurd, uiterlijk op 1 december van elk jaar aan de erkende cultuurverenigingen.
 • De subsidieaanvraag moet ingediend worden bij de stad voor eind februari volgend op het activiteitenjaar. 

Documenten