×

Werkbegeleiding

Wat is het?

Indien je een leefloon of andere financiële steun gelijk aan het leefloon ontvangt, kan de stad samen met jou op zoek gaan naar een geschikte job. Dit kan via arbeidstrajectbegeleiding en/of via een artikel – 60 tewerkstelling.

  • Arbeidstrajectbegeleiding:

Via arbeidstrajectbegeleiding begeleiden we je via een intensief traject naar werk. We zoeken samen met jou een geschikte werkplek die rekening houdt met al je mogelijkheden en/of beperkingen en helpen je bij het solliciteren (CV opmaken, motivatiebrief schrijven, VDAB dossier opmaken, je voorbereiden op een sollicitatiegesprek, …). Ook het volgen van een opleiding behoort zeker tot de mogelijkheden.

  • Artikel – 60 tewerkstelling:

Wanneer je nood hebt aan werkervaring of persoonlijke werkpunten (werkattitudes, Nederlandse taal,…) moet bijsturen alvorens je echt aan de slag kunt gaan, kan je via artikel 60§7 tewerkgesteld worden. Je bouwt de nodige ervaring op bij de stad, het sociaal huis, het woonzorgcentrum, een vzw, een privéonderneming. Maar de stad is juridisch je werkgever. Dit wil zeggen dat je loon, verzekering, verlof,... via de stad geregeld wordt. Je tewerkstelling is als artikel-60 wel beperkt in tijd. Tijdens deze periode ontvang je loon van de stad en ondersteunen trajectbegeleiders jou.

Waarmee moet ik rekening houden?

Om voor werkbegeleiding in aanmerking te komen moet je werkzoekende zijn en een leefloon of gelijkaardige uitkering van het OCMW (Sociaal Huis) ontvangen.

Wat moet ik doen?

Werkbegeleiding kan je aanvragen bij de Welzijnsbalie. Een medewerker van de Welzijnsbalie zal je aanvraag verder behandelen en onderzoeken of je aan de voorwaarden voldoet. Je kan langskomen elke werkdag van 9u tot 12u (met/zonder afspraak), van 13u30 tot 16u30 (op afspraak) en ook op donderdagavond van 17u tot 20u.

Hoeveel kost het?

Gratis

Meer info en contact