×

Leefloon

Wat is het?

Je hebt recht op een leefloon als je geen inkomen hebt of je inkomen onvoldoende is en als je niet in staat bent die toestand te veranderen. Als je inkomen lager is dan het leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat je inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Waarmee moet ik rekening houden?

Om recht te hebben op een leefloon moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Nationaliteit
  • Je bent:
   • Belg
   • of burger van de Europese Unie met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden
   • of familielid van burger van de Europese Unie met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden
   • of staatloos
   • of erkende vluchteling
   • of als vreemdeling in het bevolkingsregister ingeschreven
   • of het statuut hebben van subsidiaire bescherming 
 • Leeftijd
  • Je bent:
   • minstens 18 jaar oud
   • of jonger dan 18 en:
    • Je bent ontvoogd door het huwelijk
    • Of je bent zwanger
    • Of je hebt kinderen ten laste 
 • Werkelijke verblijfplaats
  • Je verblijft in België op een legale wijze
 • Inkomen
  • Je hebt geen inkomsten of jouw inkomsten zijn lager dan het bedrag van het leefloon
 • Bereid om te werken
  • Je bent bereid om te werken tenzij je gezondheid of andere redenen dit niet toelaten 
 • Het leefloon is het allerlaatste sociale vangnet. Al je rechten op een andere sociale uitkering (werkloosheidsuitkering, ziekte – uitkering, pensioen, tegemoetkoming aan personen met een handicap, …) moeten eerst aangevraagd zijn.

Wat moet ik doen?

Je vraagt leefloon aan bij de Welzijnsbalie. Je gaat akkoord met een sociaal en financieel onderzoek uitgevoerd door de maatschappelijk werker. Op basis van dit grondig onderzoek wordt jou al dan niet een leefloon toegekend. Je kan langskomen elke werkdag van 9u tot 12u (met/zonder afspraak), van 13u30 tot 16u30 (op afspraak) en ook op donderdagavond van 17u tot 20u.

!Let op Je stemt in met het sociaal en financieel onderzoek door de maatschappelijk werk(st)er.

Wat breng ik mee?

 • Elektronische identiteitskaart (eID) van de aanvrager;
 • Een gegrond overzicht van je inkomsten en uitgaven van de laatste 3 maanden;
 • Bankuittreksels van de laatste 3 maanden (zicht-, spaar- en handelsrekeningen);
 • Het is mogelijk dat er bijkomende bewijsstukken gevraagd worden. Je kan steeds vooraf informeren via telefoon, mail of Whatsapp. 

Hoeveel kost het?

Het leefloonbedrag wordt bepaald op basis van je familiale toestand. 

Meer info en contact