×

Verwaarloosd gebouw

Regel online

Wat is het?

Een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, wordt beschouwd als verwaarloosd, wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan het dak, de gevel, het buitenschrijnwerk of de omgeving/toegang van het gebouw. 

Voorbeelden: ernstige gebreken aan het dak, losliggende pannen, lekkende dak- en afvoergoten, scheuren in gevels, houtrot of betonrot, vochtproblemen, verweerd buitenschrijnwerk, overwoekerende begroeiing in (voor)tuinzone, ... 

Wat moet ik doen?

Wat moet ik doen als ik een vermoeden heb dat een bepaalde woning of gebouw verwaarloosd is?

Kaart dit aan bij de wijkinspecteur of via ruimte@halle.be. Vergeet hierbij zeker het adres van de woning of het gebouw niet te vermelden. Foto's mogen ook bijgevoegd worden, maar vormen geen verplichting. 

Ik ben eigenaar van een gebouw/woning dat is opgenomen in het verwaarlozingsregister. Wat nu?

Is de woning/het gebouw recent opgenomen in het register en loopt de beroepsperiode nog (30 dagen na kennisgeving opname) dan is het belangrijk tijdig beroep in te dienen tav. het college van burgemeester en schepenen, Een beroepschrift wordt gegrond verklaard indien men voldoende aantoont, met behulp van bewijsstukken, dat de opname in het register van verwaarloosde gebouwen en woningen onterecht gebeurde.

Ik ben recent eigenaar geworden van een pand dat enige tijd geleden is opgenomen in het verwaarlozingsregister. Wat moet ik doen? 

In principe worden wij door de notaris of door diegene die het eigendom overdraagt in kennis gesteld van deze eigendomswissel. De nieuwe eigenaar krijgt een schrijven van de stad met hierin meer informatie omtrent de verwaarlozing van het gebouw of de woning en welke implicaties dit met zich mee brengt. 

Nieuwe eigenaars zijn voor een periode van 2 jaar vrijgesteld van de heffing. 

Hoeveel kost het?

Jaarlijks heffing te betalen, te starten vanaf de datum van opname van de woning of het gebouw.

Voorbeeld: Je woning is opgenomen op 01/01/2018. Intussen heb je nog geen oplapwerken aan de woning uitgevoerd, waardoor het nog niet geschrapt werd uit het register. 

Voor een verwaarloosde woning zijn de volgende tarieven van toepassing:

Datum opname: 01/01/2018 
1 jaar opgenomen 01/01/20193.000 euro + index
2 jaar opgenomen 01/01/20204.500 euro + index
3 jaar opgenomen 01/01/20216.000 euro + index
... 

Voor een verwaarloosd gebouw zijn de volgende tarieven van toepassing: 

Datum opname: 01/01/2018 
1 jaar opgenomen 01/01/20194.000 euro + index
2 jaar opgenomen 01/01/20206.000 euro + index
3 jaar opgenomen 01/01/20218.000 euro + index
...  

 

Documenten

Meer info en contact

Regel online