×

Toelage voor buurtfeesten

Wat is het?

Heb je al lang zin om eens samen met je buren te feesten? Zou je graag de zomer afsluiten met een barbecue in de speelstraat? Of wil je gewoon een gezellig samenzijn organiseren in de wijk? Mits jullie activiteit aan de voorwaarden voldoet, kan je een subsidie krijgen van 150 euro.

Daarnaast kan je ook allerlei materiaal ontlenen zoals tenten, tafels en stoelen, herbruikbare bekertjes, ...

Waarmee moet ik rekening houden?

Indien je een toelage wenst voor de organisatie van je buurtfeest moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Het straat- of buurtfeest wordt georganiseerd op het grondgebied Halle;
 • De organisatoren wonen in de betrokken straat of buurt;
 • Alle bewoners van de betrokken straat of buurt dienen schriftelijk te worden uitgenodigd ongeacht politieke, religieuze of filosofische overtuigingen en ongeacht de persoonlijke situatie;
 • De promotie/uitnodiging vermeldt de steun van de stad Halle.

Wat moet ik doen?

Voor het evenement:

 • Je vraagt ten laatste 2 maanden voor het evenement je subsidie aan. Je maakt hiervoor gebruik van het aanvraagformulier (dit document vind je onderaan de pagina terug) . De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomen. De aanvraag die voldoen aan de voorwaarden worden opgesomd en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring. Belangrijk om hierbij op te merken is dat je elke wijziging schriftelijk dient te verwittigen.

Na het evenement:

 • Ten laatste 1 maand na het evenement moet je een verslag ter verantwoording indienen (dit document vind je onderaan de pagina terug), zo niet vervalt het recht op een subsidie. De postdatum geldt hierbij als bewijs. Aan dit verslag worden alle documenten toegevoegd die de organisatie van het evenement kunnen staven zoals uitnodigen, affiches, rekeningen, foto’s,… Uit het verslag moet eveneens ook blijken dat alle inwoners van de betrokken straat of buurt werden uitgenodigd.

Buurtfeesten:

Hoeveel kost het?

Je kan eenmaal per jaar een subsidie krijgen ten bedrage van 150 euro.

Wat moet ik nog weten?

Hieronder volgt een opsomming van festiviteiten die niet in aanmerking komen voor een toelage:

 • Privéfeesten;
 • Familiefeesten;
 • Schoolfeesten;
 • Feesten van vzw’s, vennootschappen of verenigingen met een ander hoofddoel dan het bevorderen van sociale contacten en leefbaarheid in de buurt;
 • Feesten met een politiek, religieus, filosofisch of commercieel karakter;
 • Feesten met een winstgevend doel;
 • Buurt- of wijkkermissen, eetfestijnen, braderijen. 

Documenten

Meer info en contact