×

Overlijdensakte

Wat is het?

Na de aangifte van een overlijden maakt de stad een officieel document op, een overlijdensakte. De akte bewijst het overlijden en de identiteit van de overledene.

Waarmee moet ik rekening houden?

De akte kan opgevraagd worden door:

 • Echtgenoot of echtgenote, wettelijk samenwonende
 • Wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • Bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn
 • Erfgenamen van de overledene
 • Advocaten en notarissen
 • Anderen, na toelating van een van de nabestaanden (voor akten jonger dan 50 jaar)

Wat moet ik doen?

Vraag je uittreksel uit een overlijdensakte online aan. De volgende werkdag ontvang je het uittreksel digitaal of kan je het afhalen in het stadhuis aan de info- en snelbalie.

 • Telefonisch

Vraag je uittreksel uit een overlijdensakte telefonisch aan bij burgerzaken. De volgende werkdag kan je het uittreksel afhalen aan de info- en snelbalie.

Vraag je uittreksel uit een overlijdensakte aan bij burgerzaken. Uittreksels van aktes vanaf 1994 worden onmiddellijk afgeleverd. Andere uittreksels worden opgestuurd. Je kan langskomen elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u30 (op afspraak) en ook op donderdagavond van 17u tot 20u (op afspraak).

Aanvraag door notaris of advocaat en door derden:

 • Aanvraag door een notaris of advocaat
  De notaris of advocaat verklaart in zijn aanvraag te handelen in opdracht van de belanghebbende en uit hoofde van de beroepshoedanigheid. Na de aanvraag worden de formulieren opgestuurd.
   
 • Aanvraag door een derde
  Het afschrift of uittreksel met vermelding van afstamming wordt rechtstreeks naar de aanvrager opgestuurd. Als je een volmacht samen met de identiteitskaart van de belanghebbende bij hebt, wordt het uittreksel onmiddellijk meegegeven.

Wat breng ik mee?

 • Elektronische identiteitskaart (eID) van de aanvrager.

Kan je zelf niet achter de akte komen? Breng dan de volgende documenten mee:

 • Het ingevulde volmachtformulier (dat vind je onderaan deze pagina)
 • De elektronische identiteitskaart (eID) van de aanvrager
 • Je eigen elektronische identiteitskaart (eID). 

Hoeveel kost het?

 • Gratis
 • Als je akte(n) aanvraagt voor stamboomonderzoek, betaal je de prijs van stamboomonderzoek.

Wat moet ik nog weten?

Je kan volgende documenten aanvragen:

 • Afschrift uit de overlijdensakte
 • Afschrift uit de overlijdensakte van een levenloos geboren kind
 • Internationale overlijdensakte (in 7 talen)

Documenten

Meer info en contact