Genealogie

Zoek je naar de wortels van je eigen familiegeschiedenis? 

BRONNEN

BURGERLIJKE STAND - PAROCHIEREGISTERS

Akten ouder dan 100 jaar

Elke stad of gemeente bewaart de aktes die zij zelf heeft opgesteld. In Halle vind je dus ‘enkel’ informatie over de geboortes, huwelijken en overlijdens in Halle, Lembeek, Buizingen en Eysinghen.  Alle aktes ouder dan 100 jaar zijn op afspraak vrij raadpleegbaar in ons erfgoedloket. Zelf opzoekingen doen in de oude akten gebeurt digitaal en zijn gratis. Indien gewenst kan je een afdruk maken van de aktes. Dit kost 5 cent per print.

De parochieregisters zijn via het rijksarchief online raadpleegbaar  Opgepast, je dient je wel te registreren om te kunnen zoeken. In het stadsarchief hebben we de tafels op papier. Dit kan zoeken sterk vergemakkelijken. De tafels zijn niet uitleenbaar, maar kunnen ter plaatse geconsulteerd worden.

Akten jonger dan 100 jaar

Voor het raadplegen / bekomen van een uittreksel van deze aktes heeft u een machtiging nodig van de rechtbank van eerste aanleg. Indien u een afstammeling bent in rechte lijn of informatie wil opvragen zonder vermelding van afstamming is deze toelating niet nodig. Een uittreksel zonder afstamming vermeldt enkel dat wat de akte vaststelt (geboorte, huwelijk, overlijden), maar niet de afstamming van de betrokken perso(o)n(en). De info is erg summier.

Als er door de dienst zelf stamboomopzoekingen dienen te gebeuren kost dit in principe 40 euro per begonnen uur. Er is geen resultaatsverbintenis.

BEVOLKINGSBOEKEN

De bevolkingsboeken tot en met 1890 zijn openbaar en kan je raadplegen in het erfgoedloket. Informatie uit de bevolkingsboeken jonger dan 120 jaar kan onder bepaalde voorwaarden verkregen worden. Neem contact met ons op voor meer informatie en vermeld zeker je specifieke vraag.

EEN WOORD VAN DANK

Het stadsarchief zet sterk in op digitalisering. Vandaag zijn nog steeds 12 vrijwilligers bezig met het ingeven van gegevens in ons programma. Het gevolg is dat zoeken in de registers van de burgerlijke stand heel efficiënt en gebruiksvriendelijk is.