×

Genealogie

Zoek je naar de wortels van je eigen familiegeschiedenis? 

BRONNEN

PAROCHIEREGISTERS

Aken ouder dan 1800:

De parochieregisters zijn via het rijksarchief online raadpleegbaar: klik hier. Opgepast, je dient je wel te registreren om te kunnen zoeken.

Geen idee hoe je eraan begint? Download hier een beknopte handleiding.

In het stadsarchief hebben we de tafels op papier. Dit kan zoeken sterk vergemakkelijken. De tafels zijn niet uitleenbaar, maar kunnen ter plaatse geconsulteerd worden.

BURGERLIJKE STAND

Akten na 1800

Sinds 31 maart 2020 zijn de openbaarheidstermijnen van de registers Burgerlijke Stand huwelijken en overlijdens gewijzigd. Huwelijksakten zijn nu voor iedereen openbaar na 75 jaar en overlijdensakten na 50 jaar. Voor de geboorteakten blijft de termijn 100 jaar.

Deze openbaar gestelde registers zijn gedigitaliseerd en online beschikbaar via www.archiefbankhalle.be

Recentere akte nodig? Deze kan u slechts bekomen onder bepaalde voorwaarden. Neem contact op met de dienst burgerzaken via burgerzaken@halle.be

BEVOLKINGSBOEKEN

De bevolkingsboeken tot en met 1900 zijn openbaar en kan je raadplegen via www.archiefbankhalle.be .

Informatie uit de bevolkingsboeken jonger dan 120 jaar kan onder bepaalde voorwaarden verkregen worden. Neem contact met ons op voor meer informatie en vermeld zeker je specifieke vraag.

EEN WOORD VAN DANK

Het stadsarchief zet sterk in op digitalisering. Vandaag zijn nog steeds 12 vrijwilligers bezig met het ingeven van gegevens in ons programma. Het gevolg is dat zoeken in de registers van de burgerlijke stand heel efficiënt en gebruiksvriendelijk is.