×

Geboorteakte

Regel online

Wat is het?

De geboorteakte wordt opgemaakt bij de aangifte van de geboorte. De geboorteakte wordt opgenomen in de Digitale Database van de Akten van de Burgerlijke Stand (=DABS) waarin de akten opgenomen worden van alle Belgische gemeenten. 

Waarmee moet ik rekening houden?

Enkel de volgende personen kunnen een geboorteakte aanvragen:

 • Jijzelf
 • Je echtgenoot of echtgenote, wettelijk samenwonende partner, wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn of erfgenamen
 • Advocaten en notarissen
 • Anderen, na toelating van de personen op wie de akte betrekking heeft (voor akten jonger dan 100 jaar)
  • Als de personen op wie de akte betrekking heeft, overleden zijn: een van de erfgenamen.

Wat moet ik doen?

Je kan online een geboorteakte aanvragen. Je ontvangt je uittreksel na ongeveer 5 werkdagen online of via de post. Je kan het ook ophalen aan de info- en snelbalie.
 

 • Telefonisch

Je kan het uittreksel uit een geboorteakte telefonisch aanvragen bij de dienst burgerzaken. De volgende werkdag kan je het uittreksel afhalen aan de info- en snelbalie. Het uittreksel mag ook worden afgehaald door iemand met een volmacht.
 

Je kan het uittreksel uit een geboorteakte opvragen bij burgerzaken. Je kan langskomen elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u30 (op afspraak) en ook op donderdagavond van 17u tot 20u (op afspraak).
 

Aanvraag door notaris of advocaat en door derden:

 • Aanvraag door een notaris of advocaat
  De notaris of advocaat verklaart in zijn aanvraag te handelen in opdracht van de belanghebbende en uit hoofde van de beroepshoedanigheid. Na de aanvraag worden de formulieren ook opgestuurd.
   
 • Aanvraag door een derde
  Het afschrift of uittreksel met vermelding van afstamming wordt rechtstreeks naar de aanvrager opgestuurd. Als je een volmacht samen met de identiteitskaart van de belanghebbende kan voorleggen, wordt de akte onmiddellijk meegegeven.

Wat breng ik mee?

 • Elektronische identiteitskaart (eID) van de aanvrager

Kan je zelf niet achter de geboorteakte komen? Breng dan de volgende documenten mee:

 • Het ingevulde volmachtformulier (dat vind je onderaan deze pagina)
 • De elektronische identiteitskaart (eID) van de aanvrager
 • Je eigen elektronische identiteitskaart (eID). 

Hoeveel kost het?

 • Gratis
 • Als je akte(n) aanvraagt in kader van een stamboomonderzoek, dan betaal je de prijs van een stamboomonderzoek.

Wat moet ik nog weten?

Aktes van voor 1906
Als je een akte nodig hebt die ouder is dan 1 januari 1906, kan je die niet elektronisch aanvragen. Deze oude aktes zijn op afspraak vrij raadpleegbaar in de leeszaal van Den AST. Voor meer info kan je terecht bij Den AST.

Let op! Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Documenten

Meer info en contact

Regel online