Historische stadsverslagen digitaal raadpleegbaar

Goed nieuws, dankzij het scanwerk van vrijwilligers en en jobstudenten kan je de 19de eeuwse stadsverslagen digitaal van thuis uit raadplegen!

Halse topstukken: Sint-Sebastiaan

Een klein jaar geleden stootte onze conservator toevallig op volgende passage in een Brugse krant:

"Den vermaerden violoncellist Servais heeft aen het
schutters-gilde van St. Sebastiaen te Hal, waer van hy
lid is, de schoone schildery van De Keyzer, verbeeldende
St. Sebastiaen martelaer, gulhertig geschonken."

450 jaar Bruegel : expo

Dit najaar worden er tal van activiteiten georganiseerd rond 450 jaar Bruegel, alsook 2 tentoonstellingen in Halle. Meer weten...

Halse topstukken: Sint-Sebastiaan

Een klein jaar geleden stootte onze conservator toevallig op volgende passage in een Brugse krant:

"Den vermaerden violoncellist Servais heeft aen het
schutters-gilde van St. Sebastiaen te Hal, waer van hy
lid is, de schoone schildery van De Keyzer, verbeeldende
St. Sebastiaen martelaer, gulhertig geschonken."

Gazette van Brugge 19/10/1842

Servais (en den AST) schitteren op Russische cultuurzender

Enkele maanden geleden streek een Russische cameraploeg neer in Halle om een mini-docu te maken over Servais. De reportage werd enkele weken geleden vertoond op de televisie en is nu ook online te bekijken. Een bijzondere gebeurtenis, waar ook Ringtv de nodige aandacht aan wijdde! 

Gezocht: enthousiaste onthaalvrijwilligers museum

Wij zoeken vrijwilligers om ons bezoekersonthaal te bemannen op zondag en feestdagen (april-september). Als vrijwilliger ben jij het vriendelijk gezicht dat de bezoekers warm onthaalt en hen wegwijs maakt in het museum  Je kan je inzet vrij bepalen.

Blijf op de hoogte

Welk nieuws wil je ontvangen?*