×

Leegstaand gebouw

Regel online

Wat is het?

We spreken over leegstand als een woning of gebouw minstens 12 opeenvolgende maanden niet bewoond of effectief gebruikt wordt. 

Wat moet ik doen?

Wat moet ik doen als ik een vermoeden heb dat een bepaalde woning of gebouw leegstaat?

Kaart dit aan bij de wijkinspecteur of via ruimte@halle. Vergeet hierbij zeker het adres van de woning of het gebouw niet te vermelden. Foto's mogen ook bijgevoegd worden, maar vormen geen verplichting. 

Ik ben eigenaar van een gebouw/woning dat onlangs leeg komen te staan is. Wordt ik dan meteen opgenomen in het leegstandsregister?

Een woning of gebouw kan pas worden opgenomen indien het meer dan 12 maanden niet gebruikt werd. Is je huurder recent vertrokken, maar komt er snel een nieuwe, dan maakt jouw pand vermoedelijk geen kans tot opname in het leegstandsregister.

!Let op Verhuur je een huurwoning, dan is het belangrijk bij je huurder aan te dringen zicht op dit adres te domiciliëren. Zoniet kan de woning alsnog opgenomen worden in het leegstandsregister. 

Ik ben eigenaar van een gebouw/woning dat is opgenomen in het leegstandsregister. Wat nu? 

Is de woning/ het gebouw recent opgenomen in het leegstandsregister en loopt de beroepsperiode nog (30 dagen na kennisgeving opname) dan is het belangrijk tijdig beroep in te dien tav. van het college van burgermeester en schepenen. Een beroepschrift wordt gegrond verklaard indien aangetoond wordt dat het gebouw/woning gedurende 12 opeenvolgende maanden wel gebruikt werd overeenkomstig zijn functie. Het is belangrijk dit voldoende te motiveren. 

Ik ben recent eigenaar geworden van een pand dat enige tijd geleden is opgenomen in het leegstandsregister. Wat moet ik doen? 

In principe worden wij door de notaris of door diegene die het eigendom overdraagt in kennis gesteld van deze eigendomswissel. De nieuwe eigenaar krijgt een schrijven van de stad met hierin meer informatie omtrent de leegstand van het gebouw of de woning en welke implicaties dit met zich mee brengt. 

Nieuwe eigenaars zijn voor een periode van 2 jaar vrijgesteld van de heffing.

Ik wil de woning of het gebouw schrappen uit het leegstandsregister, maar hoe moet dat nu weer?

Je toont aan dat de woning gedurende 6 opeenvolgende maanden bewoond werd. Hierbij voeg je een huurovereenkomst, enkele foto's van de binnenzijde van de woning en de naam van de bewoner. Indien de cluster burgerzaken deze naam terugvindt in het bevolkingsregister, zal de woning geschrapt worden uit het leegstandsregister. 

Hoeveel kost het?

Jaarlijkse heffing te betalen, te starten vanaf de datum van opname van de woning of het gebouw. 

Voorbeeld: Je woning is opgenomen op 01/01/2018. Je hebt intussen geen huurder gevonden, waardoor de woning op 01/01/2019 nog niet is geschrapt uit het leegstandsregister. De woning is nog steeds onbewoond. Dan zal je na het eerste kwartaal van 2019 een eerste aanslagbiljet ontvangen en dien je een leegstandsheffing te betalen.

Voor een leegstaande woning zijn de volgende tarieven van toepassing: 

Datum opname: 01/01/2018 
1 jaar opgenomen 01/01/20193.000 euro + index
2 jaar opgenomen 01/01/20204.500 euro + index
3 jaar opgenomen 01/01/20216.000 euro + index
... 

Voor een leegstaand gebouw zijn de volgende tarieven van toepassing:

Datum opname: 01/01/2018 
1 jaar opgenomen: 01/01/20195.000 euro + index
2 jaar opgenomen: 01/01/20207.500 euro + index
3 jaar opgenomen: 01/01/202110.000 euro + index
... 

 

Documenten

Meer info en contact

Regel online