×

Installatiepremie

Wat is het?

De installatiepremie is een geldsom die je in staat moet stellen je woning te betrekken en in te richten. Concreet kan het geld gebruikt worden om meubels te kopen (bed, tafel, koelkast,...) of aansluitingen te betalen (gas, elektriciteit,..). Je mag deze premie niet gebruiken om de huurwaarborg of de huurprijs te betalen!

Waarmee moet ik rekening houden?

Ieder persoon die dakloos was of in een camping verbleef, heeft recht op een installatiepremie wanneer hij/zij zich vestigt in een woonst en als hij/zij aan bepaalde voorwaarden voldoet.

De voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen zijn de volgende:

 • Je moet een woning gevonden hebben die je huurt of die als hoofdverblijfplaats kan dienen. Dit betekent dat je er het grootste deel van de tijd woont.
 • Je was dakloos (op straat, een kraakpand, een opvangtehuis, de gevangenis, bij iemand die je voorlopig onderdak verschafte) of je woonde op een kampeerterrein totdat je deze woning vond. Om recht te hebben op de premie, moet je dakloos geweest zijn of in een camping gewoond hebben alvorens een woning te hebben gevonden.
 • Je hebt een van onderstaande inkomens:
  • leefloon van het OCMW;
  • financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon;
  • werkloosheids- of invaliditeitsuitkering of ander inkomen ten laste van de sociale zekerheid;
  • als je werkt, moet je inkomen lager zijn dan het bedrag leefloon dat overeenstemt met je gezinssituatie vermeerderd met 10%.
 • Je hebt nog nooit een installatiepremie ontvangen
  Volgens de wet heb je slechts één keer in uw leven recht op een installatiepremie. Als je zo'n premie reeds ontvangen hebt, heb je er in principe geen recht meer op.

Wat moet ik doen?

Een installatiepremie kan je aanvragen bij de Welzijnsbalie. Een medewerker van de Welzijnsbalie zal je aanvraag verder behandelen en onderzoeken of je aan de voorwaarden voldoet. Je kan langskomen elke werkdag van 9u tot 12u (met/zonder afspraak), van 13u30 tot 16u30 (op afspraak) en ook op donderdagavond van 17u tot 20u.

Wat breng ik mee?

 • Elektronische identiteitskaart (eID) van de aanvrager;
 • Het huurcontract van je woning;
 • De bewijzen van de inkomens van iedereen van je gezin (salaris, werkloosheidsvergoeding, uitkeringen van de ziekenkas, familiale uitkeringen, onderhoud, etc.);
 • Voor de mensen die zich komen vestigen in de gemeente, een getuigschrift waarin het vorig OCMW verklaart dat het geen steun meer toekent.

Hoeveel kost het?

De installatiepremie bedraagt een twaalfde van het jaarlijks bedrag van het leefloon categorie 'persoon met gezin ten laste'. Dit bedrag wordt uitgekeerd op het moment dat je de woning betrekt. 

Meer info en contact