×

Individueel bezoldigd personenvervoer

Regel online

Wat is het?

Wie een taxidienst wil uitbaten heeft hiervoor een vergunning individueel bezoldigd personenvervoer nodig van de stad.

Waarmee moet ik rekening houden?

  • Na de aanvraag controleer het college van burgemeester en schepenen de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit en het bewijs van Nederlandse taalkennis van de aanvrager.
  • De vergunning wordt binnen een termijn van 45 dagen afgeleverd nadat de aanvraag volledig werd verklaard. Deze termijn kan in vakantieperiodes verlengd worden tot 60 dagen. Weigeringsbeslissingen worden gemotiveerd.
  • Indien de vergunning wordt verleend, is ze geldig voor een periode van 5 jaar en nadien hernieuwbaar.

Wat moet ik doen?

De beheerder en kandidaat-beheerder kunnen hun (wijziging van die) vergunning aanvragen op verschillende manieren:

* De gevraagde documenten moeten altijd bijgevoegd worden.

Hoeveel kost het?

  • €350
  • €250 voor milieuvriendelijke voertuigen

Er geldt een retributie per voertuig, jaarlijks geïndexeerd

Wat zegt de wet?

Wat moet ik nog weten?

Een machtiging voor een standplaatstaxi vraagt u aan in de gemeente waar de standplaats gelegen is.

Documenten

Regel online