×

Hallemaal Bruggen | Vlaamse Waterweg start met voorbereidende werken spoorbrug

De Vlaamse Waterweg start dit weekend met de voorbereidende werken voor de bouw van de Zuidbrug over de sporen.

Het tracé van de Zuidbrug krijgt op het terrein steeds meer vorm. Nu de boogbrug over het kanaal is geplaatst, zijn de aansluitingswerken op beide kanaaloevers van start gegaan. Rond 1 juni 2021 zal er ook gestart worden met de bouw van de brug over de spoorlijnen L94-L96. Maar om de brug over de sporen te kunnen plaatsen, starten er vanaf deze week voorbereidende werken aan de bestaande spoorwegportieken en aan de bovenleidingen.

Deze werken kunnen om veiligheidsredenen enkel ’s nachts gebeuren tijdens de door Infrabel geplande buitendienststellingen van het spoorverkeer.

Wanneer gaan deze werken gebeuren?

  • van zaterdag 06/03/2021 22u tot zondag 07/03/2021 6u
  • van zaterdag 12/03/2021 22u tot maandag 15/03/2021 6u
  • van donderdag 18/03/2021 22u tot maandag 22/03/2021 6u

Mogelijk geluidshinder tijdens de werken

De werken zullen voor het grootste deel ’s nachts worden uitgevoerd. De werken kunnen jammer genoeg niet worden uitgevoerd zonder geluidshinder. Zowel het boren en het hameren op metalen constructies als het feit dat kranen op de sporen moeten worden geplaatst kunnen geluidshinder veroorzaken.