×

Halle krijgt erkenning als kindvriendelijke stad

De stad Halle mag zich zes jaar lang ‘kindvriendelijke stad’ noemen. Het label lauwert steden en gemeenten die het kinderrechtenverdrag toepassen in alle beleidsdomeinen die invloed hebben op kinderen en jongeren.

Zondag 17 juni reikte minister van Jeugd Sven Gatz voor de derde maal de labels ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’ uit. Het label kent zijn oorsprong in de internationale Child Friendly Cities beweging die werd opgestart door de Verenigde Naties en UNICEF. Ook de Vlaamse overheid vindt het belangrijk dat steden en gemeenten een beleid uitstippelen op maat van kinderen en jongeren. Want een stedelijk omgeving die vriendelijk is voor kinderen, is tegelijk vriendelijk voor alle andere inwoners.

Ook de stad Halle probeert in alle beleidsdomeinen zoveel mogelijk raakvlakken te zoeken met de leefwereld van kinderen en jongeren en wil dit kindvriendelijk beleid in de toekomst ook verankeren in de hele stadsorganisatie. Daarom stelde de stad zich kandidaat voor het felbegeerde label ‘kindvriendelijke stad’.

Halle op weg naar een kindvriendelijke stad

Natuurlijk kreeg de stad dit label niet zomaar in de schoot geworpen, er werd al een hele weg afgelegd. Aan de hand van zoveel mogelijk cijfers probeerde de stad eerst een duidelijk beeld te krijgen van haar jongste inwoners. Dat cijfermateriaal werd ook het vertrekpunt om een visie, een strategie en een actieplan uit te werken, specifiek op maat van ALLE Halse jongeren en kinderen.

Over alle beleidsdomeinen heen formuleerde de stad concrete acties voor 2018 en 2019. En voor de komende zes jaar  werden er ambities geformuleerd die onze stad nog kindvriendelijker moeten maken.

Op die manier probeert Halle op een respectvolle en duurzame manier een kindvriendelijke stad uit te bouwen, een soort van knusse boomhut waar kinderen en jongeren zich veilig voelen en graag vertoeven. Die boomhut staat symbool voor de visie van de stad op het vlak van kindvriendelijkheid en staat centraal in al onze acties om de stad kindvriendelijker te maken. Meer info hierover vind je op www.kindvriendelijkhalle.be

Halle zoekt breed draagvlak voor een kindvriendelijke stad

Om het label te kunnen behalen dienden alle steden en gemeenten een stevig portfolio in. De jury was alvast tevreden over de geleverde inspanningen. “De stad Halle legt een goed uitgewerkte analyse voor waarop veel acties verder bouwen. De vertaling naar concrete initiatieven, met zowel een korte- als een langetermijnperspectief, is er duidelijk uit af te leiden. Halle zet ook sterk in op een regierol, dit zowel door samenwerking intern als met andere partners. Die sterkte wordt zoveel mogelijk gebruikt om een breed draagvlak te creëren en te blijven verzekeren”, aldus de jury die bestond uit het Kinderrechtencommissariaat, een expert lokaal jeugdbeleid, VVSG, het kenniscentrum Demos vzw, VVJ (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten), Hogeschool Gent, Universiteit Gent en AP Hogeschool Antwerpen en wordt begeleid door het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid.

Label is engagement voor de toekomst

Maar uiteraard is het werk nog niet gedaan. Met het behalen van dit label engageert Halle zich dus om ingeslagen weg verder te bewandelen en ook in de toekomst het kinderrechtenverdrag toe te passen in alle beleidsdomeinen. Naast Halle kregen ook acht andere steden en gemeente het label ‘kindvriendelijke stad’, onder hen ook buurgemeente Beersel. We kunnen dus stellen dat de Zennevallei een wel zeer ‘kindvriendelijke regio’ in wording is.