Halle wil label 'kindvriendelijke stad' behalen!

Halle wil graag het label 'kindvriendelijke stad' behalen.

Dit label wordt uitgereikt door de Vlaamse Overheid en beloont steden en gemeenten die streven naar kindvriendelijkheid. Dit wil zeggen dat die steden en gemeenten meehelpen om de rechten van het kind te realiseren.

Een kindvriendelijk Halle:

 • zet de beleving van kinderen en jongeren centraal
 • wil in haar beleid zoveel mogelijk raakvlakken met de leefwereld van kinderen en jongeren
 • gaat in dialoog met kinderen en jongeren
 • wil haar kindvriendelijk beleid verankeren in de hele stadsorganisatie

De stad legde al heel traject af:

 • we creëerden een breed engagement en draagvlak bij het politieke bestuur en de interne diensten
 • we verzamelden zoveel mogelijk cijfers over kinderen en jongeren in onze stad. We toetsten deze cijfers bij kinderen en jongeren, interne diensten, partners, adviesraden, overlegplatforms en gebruikten al deze informatie om een toekomstig beleid uit te tekenen.
  De uitgebreide data-analyse vind je hier: Kindvriendelijk Halle - in cijfers
 • we stelden een visie, strategie en actieplan rond kindvriendelijkheid op.
  Meer info vind je hier: Halle op weg naar een kindvriendelijke stad!

In een portfolio tonen we aan dat de stad werkt aan kindvriendelijkheid. Een jury (met o.a. het Kinderrechtencommissariaat, Demos, Hogeschool Gent, Universiteit Gent, AP Hogeschool en een expert lokaal jeugdbeleid) beoordeelt het portfolio. Op 24 juni 2018 worden de labels uitgereikt. Indien we het label 'kindvriendelijke stad' behalen, is dat 6 jaar geldig.

Meer info over het label: http://kindvriendelijkestedenengemeenten.be/home

 

Suggestie over deze website?