Halle behaalde het label 'kindvriendelijke stad'!

Halle behaalde op 24 juni 2018 het label 'kindvriendelijke stad'.

Dit label wordt uitgereikt door de Vlaamse Overheid en beloont steden en gemeenten die streven naar kindvriendelijkheid. Dit wil zeggen dat die steden en gemeenten meehelpen om de rechten van het kind te realiseren.

Een kindvriendelijk Halle:

 • zet de beleving van kinderen en jongeren centraal
 • wil in haar beleid zoveel mogelijk raakvlakken met de leefwereld van kinderen en jongeren
 • gaat in dialoog met kinderen en jongeren
 • verankert haar kindvriendelijk beleid in de hele stadsorganisatie

De stad legde al heel traject af:

 • we creëerden een breed engagement en draagvlak bij het politieke bestuur en de interne diensten
 • we verzamelden zoveel mogelijk cijfers over kinderen en jongeren in onze stad. We toetsten deze cijfers bij kinderen en jongeren, interne diensten, partners, adviesraden, overlegplatforms en gebruikten al deze informatie om een toekomstig beleid uit te tekenen.
  De uitgebreide data-analyse vind je hier: Kindvriendelijk Halle - in cijfers
 • we stelden een visie en een strategie rond kindvriendelijkheid op.
  Meer info vind je hier: Halle op weg naar een kindvriendelijke stad!

In een portfolio toonden we aan dat de stad werkt aan kindvriendelijkheid. Een jury (met o.a. het Kinderrechtencommissariaat, Demos, Hogeschool Gent, Universiteit Gent, AP Hogeschool en een expert lokaal jeugdbeleid) beoordeelde dit portfolio positief, waardoor we ons “kindvriendelijke stad” mogen noemen gedurende 6 jaar!

Meer info over het label vind je op www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be