×

Opvangcentrum voor vluchtelingen

In Halle worden asielzoekers opgevangen in het lokaal opvanginitiatief (LOI), een kleinschalige werking voor asielzoekers en vluchtelingen dat beheerd wordt door het OCMW in opdracht van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil).

Het LOI in Halle stelt de pastorie in Buizingen ter beschikking van asielzoekende gezinnen, waar ze in totaal onderdak kunnen bieden aan 16 personen. Asielzoekers hebben naast huisvesting recht op maatschappelijke en medische begeleiding. De maatschappelijke assistenten van het LOI helpen hen daarom met onder andere:

  • de administratie rond de asielprocedure,
  • het aanleren van specifieke vaardigheden (zoals afval sorteren, zorgen voor een dagelijkse maaltijd, onderhoud van een woning),
  • Nederlands leren,
  • de zoektocht naar een huurwoning,
  • ...

Kandidaat-vluchtelingen die een positieve beslissing ontvangen over hun asielaanvraag mogen zich vrij in België vestigen. Wie een negatieve beslissing ontving krijgt het bevel het Belgische grondgebied te verlaten.

Buddies voor vluchtelingen in Halle

Wie een levensbedreigende situatie ontvlucht en ontworteld in het onbekende Halle terecht komt, kan voor heel wat noden gelukkig rekenen op de steun van het OCMW en de stad Halle. Om je echter volledig in een nieuwe omgeving thuis te voelen is het cruciaal een sociaal netwerk op te bouwen, en daar kan elke Hallenaar bij helpen! Zin om je hiervoor te engageren?