×

Doorgangswoningen

Wat is het?

Een doorgangswoning is een woning die het OCMW voor een korte periode verhuurt aan mensen die zich in een noodsituatie bevinden.

Het verblijf in een doorgangswoning biedt een tijdelijke woonzekerheid. Tijdens deze periode kan je een duurzame oplossing voor de huisvestingssituatie zoeken. Hierdoor wordt vermeden dat mensen in een neerwaartse spiraal van bestaansonzekerheid terecht komen.

Waarmee moet ik rekening houden?

Om in aanmerking te komen voor een doorgangswoning, moet je behoren tot één van de volgende categorieën:

4 categorieën die behoren tot de doelgroep van een doorgangswoning:

 • Categorie A
  • Personen die ambtshalve geschrapt zijn, dakloos zijn of thuisloos en hun laatste adres op Hals grondgebied hadden en momenteel ook te Halle verblijven.
 • Categorie B
  • Ernstige relationele problemen (vb. partnergeweld) met gevaar voor fysisch of psychosociaal welzijn. Een doorverwijzing door een officiële instantie is noodzakelijk (politie, CAW, OCMW,...). 
 • Categorie C
  • Personen verwikkeld in een echtscheidingsprocedure waarbij het noodzakelijk is dat betrokkene andere huisvesting zoekt (gerechtelijk bepaald).
 • Categorie D
  • Overige huisvestingsproblemen met een uiterste datum dat woning verlaten moet worden waarbij de betrokkene reeds een concrete oplossing heeft binnen de drie maand.
  • Voorbeelden: gerechtelijke uithuiszetting, onbewoonbare woning of ernstige problemen in de woning die een voorrang geven tot een sociale woning,...

Wat moet ik doen?

Een verblijf in een doorgangswoning kan je aanvragen bij Woonwinkel Zennevallei. Een medewerker van de Woonwinkel zal je aanvraag verder behandelen en onderzoeken of je aan de voorwaarden voldoet. Je kan langskomen op dinsdag van 9u tot 12u of op donderdag van 14u tot 20u.

Wat breng ik mee?

 • Elektronische identiteitskaart (eID) van de aanvrager;
 • Bewijs huidig inkomen. 

Meer info en contact