×

Vast Bureau

Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat in elk OCMW een vast bureau moet worden opgericht, als het uitvoerend orgaan van het OCMW. Het vast bureau heeft ongeveer dezelfde taken als het college van burgemeester en schepenen, maar is het uitvoerend orgaan van de raad voor maatschappelijk welzijn in plaats van de gemeenteraad en spitst zich toe op het openbaar welzijn in plaats van de gemeente.

Besluiten van januari 2019 tot juni 2019

Onze raadpleegomgeving bewaart alle besluiten en agendapunten sinds de ingebruikname vanaf juli 2019. Ben je specifiek op zoek naar een besluitenlijst van het jaar 2019? Dan kan je terecht op een specifieke pagina:

Wie zit er in het Vast Bureau?

De burgemeester en de schepenen zijn door hun benoeming en verkiezing van rechtswege de voorzitter en de leden van het vast bureau. Het vast bureau bestaat dus uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen. De leden van het vast bureau nemen dezelfde rang in als de rang die ze innemen als schepen. De burgemeester (tevens voorzitter van het vast bureau) neemt de hoogste rang in als lid van het college en dus ook als lid van het vast bureau.