×

Echtscheiding aanvragen

De wet kent twee vormen van echtscheiding: Indien jij en je partner een akkoord bereiken over de scheiden, spreken we van een echtscheiding door onderlinge toestemming. Vinden jullie geen akkoord over de scheiding, spreken we van een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk.

Advies en bemiddeling

Het is niet eenvoudig om tijdens een scheiding afspraken te maken met je partner en die in een regelingsakte en een familierechtelijke overeenkomst te gieten. Maar toch hoeft u daarom niet meteen de weg te kiezen van de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting. Om een echtscheiding door onderlinge toestemming te laten slagen kan je hulp en advies inwinnen:

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Zodra de regelingsakte en de familierechtelijke overeenkomst opgesteld is, wordt een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg. Is de rechtbank van oordeel dat u en uw partner aan alle voorwaarden en formaliteiten hebben voldaan, dan wordt het vonnis naar de medewerkers van Burgerzaken gestuurd om administratief te verwerken. Nadien ben je effectief uit de echt gescheiden en kan je een echtscheidingsakte verkrijgen.