×

Gedeeld verblijf voor kinderen

Wat is het?

Minderjarige kinderen van gescheiden ouders worden slechts op 1 adres ingeschreven in het bevolkingsregister. Dit adres wordt door de ouders of door de rechter bepaald. Je kan voortaan wel een melding maken van een gedeeld verblijf van het kind.

Waarmee moet ik rekening houden?

De melding wordt ingediend op basis van een gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders. Enkel als er geen schriftelijke toestemming bestaat, moet het akkoord van de andere ouder gevraagd worden.

Wat moet ik doen?

Eén van beide ouders kan dit aanvragen aan het loket bij burgerzaken. Je kan langskomen elke werkdag van 9u tot 12u (met of zonder afspraak), van 13u30 tot 16u30 (op afspraak) en ook op donderdagavond van 17u tot 20u (met of zonder afspraak). 

Wat breng ik mee?

  • Elektroniche identiteitskaart (eID) van de aanvrager
  • Eén van de volgende documenten:
    • De gerechtelijke beslissing over de huisvesting van het kind of de kinderen;
    • De schriftelijke (notariële/onderlinge) overeenkomst tussen de ouders over de huisvesting van het kind of de kinderen;
    • Het schriftelijke en ondertekende akkoord van de andere ouder samen met een kopie van zijn of haar e-ID (enkel als er geen gerechtelijke beslissing of schriftelijke overeenkomst bestaat). 

Hoeveel kost het?

Gratis

Wat moet ik nog weten?

Deze melding dient om het adres waarop het kind niet is ingeschreven maar wel gedeeltelijk verblijft te registreren. Dit heeft geen sociale of fiscale gevolgen (bijvoorbeeld voor de belastingen of de kinderbijslag), maar is bijvoorbeeld wel relevant voor de hulpdiensten. Op deze manier kan je kind ook genieten van de gemeentelijke kortingen en faciliteiten (opvang, vrijetijdsactiviteiten, ...) van de gemeente waar het kind gedeeltelijk verblijft.

Meer info en contact