×

Halle maakt schoolomgevingen veiliger en kindvriendelijker

Halle gaat de volgende jaren 16 schoolomgevingen verkeersveiliger maken. De stad doet dit niet op eigen houtje maar in nauw overleg met de scholen, de ouders en ook de leerlingen. Met dit masterplan ‘Veilige Schoolomgevingen’ willen we een inhaalbeweging maken om stappen en fietsen naar school opnieuw aantrekkelijk en veilig te maken.

“Wat een drukte!”, is wellicht de grootste verzuchting van iedereen die bij de start of het einde van de schooldag in de omgeving van een school vertoeft. Het spreekt natuurlijk voor zich dat zo’n drukte het niet eenvoudig maakt om een schoolomgeving verkeersveilig te maken. Maar toch gaat Halle er wat aan doen! Stap voor stap, school voor school.

Waarom maken we de schoolomgevingen veiliger?

Halle telt zo’n 16 basisscholen en 8 secundaire scholen, goed voor zo’n 12.000 leerlingen. Dat zijn 12.000 kwetsbare individuen die helemaal anders naar het verkeer kijken dan volwassenen. Zeker kinderen uit het basisonderwijs zijn kleiner, kunnen afstand en snelheid nog niet helemaal inschatten, ze zijn impulsief, zijn zich van geen kwaad bewust,… Allemaal kenmerken waar andere weggebruikers niet altijd rekening mee houden.  

Schoolomgevingen zijn vaak een kruispunt van snel en langzaam verkeer. Enerzijds heb je het trage lokale verkeer van leerkrachten, ouders en leerlingen. Anderzijds is er ook doorgaand en dus ‘snel’ verkeer. Door een onveiligheidsgevoel kiezen ouders er vaak voor om hun kinderen toch met de wagen te brengen. Gevolg: nog minder plaats en veiligheid voor fietsers en voetgangers. Met ons masterplan ‘Verkeersveilige Schoolomgevingen’ willen we deze vicieuze cirkel doorbreken.

Hoe maak je een schoolomgeving veilig?

Een veilige schoolomgeving is de verantwoordelijkheid van iedereen. Enkel wat infrastructurele maatregelen of meer handhaving door de politie gaan niet volstaan. Ook de educatie van leerlingen en de sensibilisering van ouders, buren en voorbijgangers vormen een cruciale bijdrage. Al deze aspecten maken dan ook deel uit van ons masterplan ‘Veilige schoolomgevingen’. Tot slot zorgen we voor een uniforme aanpak. Door in elke schoolomgeving dezelfde signalisatie en attentie verhogende elementen te plaatsen, zal het ook voor de andere weggebruikers visueel duidelijker worden wanneer ze zich in een schoolomgeving bevinden. We kunnen trouwens nu al verklappen dat Basiel, de verpersoonlijking van het kindvriendelijk beleid in onze stad, hier een hoofdrol zal in spelen.

Plan op maat van elke school

We maken een verkeersplan op maat van de school. Elke school heeft immers andere veiligheidsnoden. De uitwerking van het verkeersplan wordt daarom voorafgegaan door een participatietraject waarbij leerkrachten, leerlingen, ouders, politie en de dienst Kinderen & Jongeren van de stad worden betrokken. Alle verzuchtingen, pijnpunten, ideeën, suggesties en oplossingen worden vervolgens vertaald in een concreet actieplan. Dat wordt uitgerold tijdens de zomermaanden zodat het nieuwe schooljaar meteen kan starten in een meer verkeersveilige schoolomgeving.

Stap voor stap, school voor school

De bedoeling is om elk jaar de omgeving van 4 scholen verkeersveiliger te maken.

Een overzicht van de planning:

2021:

 • Sancta-Maria Malheide (Dr. Spitaelslaan)
 • Don Bosco Halle (Lenniksesteenweg)
 • GO! Beukenbos (Groenstraat en Jaak Liekensstraat)
 • H-H&College (Halleweg)

2022

 • H-H&College (Kasteelstraat)
 • GO! Klimop (A.Puesstraat)
 • H-H&College (Vondel, Parklaan & Leide)
 • H-H&College (Handbooghof)

2023

 • GO! Leerboom (J. Jacminstraat)
 • GO! Zilverberk (P. Bernaertsstraat en Balthazarstraat)
 • De Winde (Albertstraat)
 • Sancta-Maria kleuterschool (Heerweg)

2024

 • Spring in’t Veld (Lenniksesteenweg)
 • Sancta-Maria kleuterschool (Edingensesteenweg)
 • Sancta-Maria lagere school (Stevens-de waelplein)
 • H-H&College De Buiteling (Kleutersbaan)

Vlaanderen subsidieert mee

Voor de realisatie rekent Halle op Vlaamse subsidies. De Vlaamse overheid ondersteunt immers initiatieven die de verkeersveiligheid van schoolomgevingen verbeteren. Die subsidies zijn gericht op snel uitvoerbare maatregelen zoals een aangepaste verkeerssignalisatie of kleine infrastructuuraanpassingen. Voor elk van de 16 scholen zal de stad zo’n subsidie aanvragen. Die bedraagt maximaal 50% van de uitgaven met een maximum van 25.000 euro (inclusief BTW) per schoolomgeving.

Veiligheid zorgt voor meer fietsers en voetgangers

Als de schoolomgeving maar ook de weg van en naar school als ‘veilig’ ervaren wordt, zijn ouders en leerlingen gemotiveerd om vaker met de fiets of te voet naar school te komen. Gevolg: minder verkeersdrukte waardoor de schoolomgeving opnieuw wat verkeersveiliger wordt. Met dit masterplan willen we een inhaalbeweging maken om stappen en fietsen naar school opnieuw aantrekkelijk en veilig te maken.