×

Strooiplan

Door het strooiplan moeten de invalswegen en belangrijkste locaties ijs- en sneeuwvrij blijven.

Eerst drukke locaties & wegen met doorgaand verkeer

Onze stad telt ongeveer 210 km straten op haar grondgebied. Dat zijn evenveel kilometers die je afmaalt als je van Halle naar Luxemburg rijdt. Het hoeft dan ook geen betoog dat we niet elke straat sneeuwvrij kunnen maken. Daarom werkt de stad met een strooiplan. Dat voorziet dat eerst de meest belangrijke locaties sneeuwvrij worden gemaakt. Het gaat dan om de omgeving van het ziekenhuis, politie en brandweer, de scholen, het station en het centrum van de stad. Ook straten met veel doorgaand verkeer of openbaar vervoer of wegen met steile hellingen staan bovenaan het prioriteitenlijstje van de strooidiensten.

Woonwijken

In woonwijken zonder doorgaand verkeer en straten met een verblijfsfunctie wordt in eerste instantie niet meer gestrooid. Op die manier voorkomen we sluipverkeer in deze wijken. Bij ijzel of sneeuwval is het immers veiliger dat het verkeer op de hoofdwegen blijft. We zorgen er wel voor dat iedereen in zijn nabijheid een straat vindt waar gestrooid werd. Slechts bij aanhoudende sneeuwval of ijzelvorming en afhankelijk van de hoeveelheid zout kan het stadsbestuur beslissen hier te strooien. In straten in bos, natuur- of landbouwgebied wordt nooit gestrooid. 

Scholen

Het nieuwe strooiplan wordt bekendgemaakt aan de scholen zodat zij de routes van hun schoolbussen kunnen aanpassen en deze kunnen meedelen aan de ouders. Dit is de beste garantie dat de schoolbussen kunnen blijven rijden.

Fietspaden, voetpaden...

Ook op de fietspaden wordt gestrooid. De stad strooit op de voetpaden langs stadseigendommen. Ook de voetpaden, onderdoorgangen, passerellen, hellingen en trappen in de stationsomgevingen van Halle, Buizingen en Lembeek worden door de NMBS of door de stad bestrooid.

Noodstrooiplan

In zeer bijzondere omstandigheden kan het stadsbestuur het noodstrooiplan invoeren, bijvoorbeeld bij zoutschaarste. Dit zal slechts gebeuren na overleg tussen de burgemeester, de schepen van openbare werken en de politie. In dit geval worden enkel de hoofdwegen bestrooid om een basiscirculatie door de stad mogelijk te maken, voornamelijk tijdens de ochtend- en avondspits.

Nefast voor milieu, wegdek, viervoeter en vierwieler

Zout is een handig middel om straten snel sneeuwvrij te maken. Maar het heeft ook een pak nefaste gevolgen voor het milieu, het wegdek, jouw viervoeter en vierwieler. Als duurzame stad willen we even op de gevolgen wijzen. 

  • Strooizout vervuilt de ondergrond en belandt niet veel later in onze waterlopen. Het heeft een negatief effect op het leven in de bodem en het water en op de groei van planten en bomen. Ook wilde vogels kunnen vergiftigd raken door het drinken van zout water.
  • Het strooizout veroorzaakt irritatie aan de poten van onze huisdieren. Als ze een klein wondje hebben of ze krijgen het strooizout in de ogen, kan dit grote gevolgen hebben. Tip: spoel na een wandeling steeds de pootjes onder een zachte waterstraal.
  • Strooizout bevat stoffen die op middellange termijn ook beton en asfalt aantasten. Het gebeurt wel vaker dat na een strenge winter onze herstellingsploegen de handen vol hebben. Het strooizout kan ook gaatjes vreten in de lak en de carrosserie van jouw wagen. Tip: een bezoekje aan de carwash na een winterperiode is geen overbodige luxe.  

Zit mijn straat in het strooiplan?

Op de kaart hieronder kan je zien of jouw straat opgenomen wordt in het strooiplan.

  • Oranje straten worden sneeuwvrij gemaakt door het agentschap Wegen en Verkeer.
  • Groene straten worden sneeuwvrij gemaakt door de stad Halle.
  • Blauwe straten worden sneeuwvrij gemaakt door de Vlaamse Waterweg.