Strooiplan

Door het strooiplan moeten de invalswegen en belangrijkste locaties ijs- en sneeuwvrij blijven. Bekijk hier het strooiplan op kaart.

Drukke locaties
Om jullie de grootst mogelijke bewegingsvrijheid te bieden, geeft het strooiplan voorrang aan de invalswegen en de belangrijkste locaties in de stad: het stadscentrum, het deel van Sint-Rochus dat aan de spoorweg grenst, wegen van hogere categorie, hellingen met veel verkeer, buslijnen, de omgeving van de drie treinstations, de schoolomgevingen, het stadhuis, de politie, de brandweer, het ziekenhuis en de rusthuizen. Op marktdagen komen ook de marktpleinen aan bod en ook de kerkhoven worden niet vergeten.

Aangepaste sneeuwbestrijding

Voor de aanleg van de nieuwe straten- en pleinen werden cementgebonden materialen gebruikt. Omdat het gebruik van strooizout zeer nefast is voor de levensduur van de pas aangelegde verhardingen, zal de stad andere technieken gebruiken om deze straten sneeuw- en ijzelvrij te maken.

Zo zal de stad deze winter een sneeuwveger inzetten op de Beestenmarkt, de Basiliekstraat, de Maandagmarkt, de Nederhembrug, de omgeving van het zwembad in Halle en het kerkhof in Lembeek.

Een andere mogelijkheid is het gebruik van zand om het wegdek minder glad te maken. De stad zal op die manier ook de voet- en fietspaden sneeuw- en ijzelvrij houden. Deze technieken zijn echter minder efficiënt dan het gebruik van strooizout. Voetgangers, fietsers en automobilisten moeten dus extra voorzichtig zijn op deze locaties.

Woonwijken
In woonwijken zonder doorgaand verkeer en straten met een verblijfsfunctie wordt in eerste instantie niet meer gestrooid. We zorgen er wel voor dat iedereen in zijn nabijheid een straat vindt waar gestrooid werd. Slechts bij aanhoudende sneeuwval of ijzelvorming en afhankelijk van de hoeveelheid zout kan het stadsbestuur beslissen hier te strooien. In straten in bos, natuur- of landbouwgebied wordt nooit gestrooid.

Scholen
Het nieuwe strooiplan wordt bekendgemaakt aan de scholen zodat zij de routes van hun schoolbussen kunnen aanpassen en deze kunnen meedelen aan de ouders. Dit is de beste garantie dat de schoolbussen kunnen blijven rijden.

Fietspaden, voetpaden...
Ook op de fietspaden wordt gestrooid. De stad strooit op de voetpaden langs stadseigendommen. Ook de voetpaden, onderdoorgangen, passerellen, hellingen en trappen in de stationsomgevingen van Halle, Buizingen en Lembeek worden door de NMBS of door de stad bestrooid.

Noodstrooiplan
In zeer bijzondere omstandigheden kan het stadsbestuur het noodstrooiplan invoeren, bijvoorbeeld bij zoutschaarste. Dit zal slechts gebeuren na overleg tussen de burgemeester, de schepen van openbare werken en de politie. In dit geval worden enkel de hoofdwegen bestrooid om een basiscirculatie door de stad mogelijk te maken, voornamelijk tijdens de ochtend- en avondspits.

Bel ons bij plotse overlast
Het strooiplan kan niet alles oplossen. Bij plotse onvoorziene overlast, contacteer dan de dienst openbaar domein. Buiten de werkuren, contaceer de Politiezone Zennevallei.

Strooiplan op kaart

Meer info en contact