Speelstraten

In een speelstraat wordt de ganse breedte van de straat voorbehouden voor het spelen. Spelende kinderen of jongeren en voetgangers hebben voorrang op alle andere weggebruikers. Een speelstraat wordt aangeduid met speciale hekken voorzien van verkeersborden met de vermelding speelstraat en de speeluren.

Mobiel speelplein in speelstraten

De mobiele speelpleinploeg, bestaande uit 2 animatoren, komt 1 namiddag per week langs in een speelstraat. Met hun bakfiets, speelkoffer en keitoffe spelletjes bezorgen ze de kinderen een spetterende speelnamiddag in eigen straat.

Voorwaarden

Een straat kan speelstraat worden als je straat aan volgende wettelijke voorwaarden voldoet:

 • de straat ligt in een wijk met een overheersend woonkarakter
 • de straat heeft een snelheidsbeperking van maximaal 50 km/uur
 • de straat heeft geen hoge frequentie aan doorgaand verkeer
 • de straat wordt niet bediend door openbaar vervoer (De Lijn)
 • minimaal 50% van de bewoners moet akkoord gaan met de aanvraagHiervoor dien je een bewonersenquête in te vullen. Elk huisnummer en busnummer is 1 geldende stem.
 • daarnaast heeft de stad nog bijkomende voorwaarden die we controleren op het moment van de aanvraag. Deze voorwaarden vind je in het reglement.

Voorwaarden mobiel speelplein

 • Bij aankomst vragen de animatoren naar de namen van de kinderen. Dit doe we omwille van verzekering en evaluatie.
 • De kinderen blijven onder verantwoordelijkheid van hun ouders. De animatoren zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen.
 • De stad sluit een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af voor de deelnemende kinderen en begeleiders. Deze verzekering loopt enkel tijdens het mobiel speelplein.
 • De meter(s)/peter(s) van de speelstraat zorgen ervoor dat de animatoren gebruik kunnen maken van het sanitair in een woning in de speelstraat.
 • Tijdens het mobiele speelplein worden soms foto’s getrokken. Deze foto’s worden mogelijk gebruikt in stedelijke publicaties. Indien bezwaar vragen wij aan de ouders om voordien een e-mail te sturen naar jeugd@halle.be met vermelding van de voornaam en naam van het kind.
 • Bij slecht weer kan het mobiel speelplein geannuleerd worden. We proberen dan in de mate van het mogelijke op een ander moment langs te komen.
 • Na afloop ben je bereid om het mobiel speelplein te evalueren.

Aanvragen?

Meer info en contact