×

In & rond Essenbeek

Maak een wandeling (6,5 km)

De geschiedenis van het gehucht Essenbeek is steeds nauw ver­bonden geweest met deze van de stad Halle. Essenbeek had een strategische ligging, langsheen de wegen van Nijvel, van Kasteelbrakel, van Woutersbrakel, van EigenbrakeI naar Halle en die van het dal van Dworp naar Halle en natuurlijk ook de nabijheid van het Hallerbos.

Benamingen Essenbeek

De naam-vorming is zeer eenvoudig: Essen = ontgonnen heide en Beek. Het is dus de beek van de vroegere kasteelvijver, die de naam gegeven heeft aan het gehucht.

Esquelbeke in 1310, Esschembecque, in 15161 Eschenbeek in 1586, Eschenbeck in 1676, Esschen­beck in 1725, Esschebeeck in 1727, Eschenbeek in 1761, Schembecq in 1832, Esschenbeek in 1845 en nu Essenbeek.

Het voormalige kasteel van Essenbeek

Het was zeker een bouw van de 13de of 14de eeuw want de poort was gotisch met een ijzeren "heg" en ophaalbrug omringd. Men weet uit een ver­koopakte van 1516 dat het kasteel en de toren was omgeven met water. In de middeleeuwen maakten ze bijna geen verblijfplaatsen van kastelen zonder ze te ver­sterken. Daarom bouwde men ze ofwel op hoge bergen ofwel nabij rivieren om ze met vijvers te kunnen omringen ter verdediging tegen indringers. In de akte staat dat het kasteel diende tot verdediging van de stad Halle tij­dens de onlusten van de 16de eeuw.

De kerk van Essenbeek

In 1873 bezocht een aartsbis­schoppelijke afgevaardigde Essenbeek om er de beste plaats uit te zoeken voor de oprichting van een kerk. Men koos een groot perceel van 1 ha 7 a 09 ca in het midden van het gehucht waarop een voorlopige kapel werd gebouwd. Na koninklijke en bisschoppelijke besluiten tot oprichting en bouw van een kerk, kon de eerste pastoor op 27 augustus 1874 beginnen met de eredienst. De pastorij werd voltooid in 1877 en het zusterklooster in 1885.

Bron: Hallensia nr 4 - Jaargang 35