×

Zorgbudget voor ouderen

Regel online

Wat is het?

Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is een tegemoetkoming die je kunt ontvangen als je 65 jaar of ouder bent én als je zelfredzaamheid beperkt is. Dat wil zeggen dat je moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals:

 • Je verplaatsen;
 • Je eten bereiden en opeten;
 • Jezelf verzorgen en aankleden;
 • Je woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen.

Waarmee moet ik rekening houden?

Om een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood aan te vragen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je kan een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood ten vroegste op de dag van je 65ste verjaardag aanvragen
 • Je handicap moet erkend worden door de artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap. Je moet minstens 7 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid. Dat wil zeggen dat je moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten zoals:
  • Je verplaatsen;
  • Je eten bereiden en opeten;
  • Jezelf verzorgen en aankleden;
  • ...
 • Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas in kader van de Vlaamse Sociale Bescherming. Je moet ook alle zorgpremies betaald hebben. Indien dat niet het geval is, worden de achterstallige premies afgehouden van het zorgbudget.
 • Je moet de laatste 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel wonen, ofwel ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER), of een combinatie van beide voorwaarden.
 • Het inkomen van jezelf en je partner mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Er wordt rekening gehouden met:
  • Pensioen
  • Beroepsinkomen
  • Vervangingsinkomen
  • Spaargelden
  • Beleggingen
  • Eigendommen (huis, bouwgrond, weiland, …)
  • Verkoop of schenking van eigendommen

Wat moet ik doen?

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kan je aanvragen bij de Welzijnsbalie. Een medewerker van de Welzijnsbalie zal je aanvraag verder behandelen en onderzoeken of je aan de voorwaarden voldoet. Je kan langskomen elke werkdag van 9u tot 12u (met/zonder afspraak), van 13u30 tot 16u30 (op afspraak) en ook op donderdagavond van 17u tot 20u.

Wat breng ik mee?

 • Elektronische identiteitskaart (eID) van de aanvrager.

Hoeveel kost het?

Het maximumbedrag voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is in eerste instantie afhankelijk van je graad van zelfredzaamheid. Of je recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van jou en je partner. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.

Wat moet ik nog weten?

De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de positieve beslissing van de zorgkas. De zorgkas betaalt het zorgbudget telkens voor het einde van de maand uit, op het rekeningnummer van de begunstigde. Je moet niet verantwoorden hoe je de tegemoetkoming gebruikt.

Meer info en contact

Regel online