×

Wilsverklaring inzake euthanasie

Regel online

Wat is het?

In een wilsverklaring inzake euthanasie kan je je wil over je levenseinde uitdrukken.

Waarmee moet ik rekening houden?

Een wilsverklaring inzake euthanasie is enkel geldig als deze:

 • Opgesteld werd volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier;
 • Opgesteld werd in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden. 

Wat moet ik doen?

 • Burgerzaken
  Je kan je wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren bij burgerzaken. Let op! Ook de vertrouwenspersonen moeten het formulier ondertekenen. Je kan langskomen elke werkdag van 9u tot 12u (met of zonder afspraak), van 13u30 tot 16u30 (op afspraak) en ook op donderdagavond van 17u tot 20u (met of zonder afspraak). 

Wat breng ik mee?

 • Het ondertekende en ingevulde formulier voor de wilsverklaring, 1 exemplaar door elke partij origineel ondertekend (dit document vind je onderaan de pagina terug);
 • De elektronische identiteitskaart (eID) van de aanvrager. 

Hoeveel kost het?

Gratis 

Wat moet ik nog weten?

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als:

 • De patiënt op het moment van het verzoek meerderjarig (of bekwaam minderjarig) is;
 • De patiënt op het moment van het verzoek handelingsbekwaam is;
 • Het geschreven verzoek vrijwillig, overwogen en herhaald is;
 • Het verzoek niet tot stand is gekomen als gevolg van externe druk;
 • De patiënt zich bevindt in een medisch uitzichtloze situatie;
 • Het lichamelijke en/of psychische lijden aanhoudend en ondraaglijk is, en niet kan worden verzacht;
 • De toestand van de patiënt te wijten is aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening.

De wilsverklaring kan één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengt van de wil van de patiënt.

Geldigheid wilsverklaring inzake euthanasie: 

 • De wilsverklaring inzake euthanasie afgelegd vanaf 2 april 2020 blijft onbeperkt geldig. Wilsverklaringen afgelegd voor die datum blijven 5 jaar geldig. 

Documenten

Meer info en contact

Regel online