×

Wettelijk samenwonen

Wat is het?

Twee personen die ongehuwd samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen bij de dienst burgerzaken, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten. Wie wettelijk samenwonend is, kan nadien een attest van wettelijk samenwonen aanvragen.

Waarmee moet ik rekening houden?

Je kunt een verklaring ondertekenen als je

 • 18 jaar bent
 • Juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • Niet gehuwd bent
 • Niet wettelijk samenwoont met iemand anders

Wat moet ik doen?

Jij en je partner ondertekenen samen de verklaring. Dat kan op verschillende manieren:

Ondertekenen en inscannen

Je kunt het verklaringsdocument tot wettelijk samenwonen downloaden, invullen en ondertekenen. Nadien scan je het ondertekend document + kopie beide identiteitskaarten (recto/verso) in en mailt het naar burgerzaken@halle.be.

Ondertekenen en opsturen per post

Je kunt het verklaringsdocument tot wettelijk samenwonen downloaden, invullen en ondertekenen. Nadien stuur je het per post op naar stad Halle, dienst burgerzaken – Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle.

Kom langs op het stadhuis

Maak eerst een afspraak online. We helpen je graag verder op het door jou gekozen moment.

Na de verklaring

De verklaring van wettelijk samenwonen wordt opgenomen in het rijksregister. Je krijgt bij de ondertekening van de verklaring onmiddellijk je attest mee. Heb je je verklaring gemaild of opgestuurd, dan krijg je het attest thuis toegestuurd.

Attest van wettelijk samenwonen opvragen

Doe je aanvraag online via het smartloket. Let op, een digitaal ondertekend attest wordt niet overal aanvaard. Heb je een attest nodig voor een land buiten de Europese Unie? Neem contact op met de dienst burgerzaken.

Wat breng ik mee?

Ligt je afspraak vast? Vergeet dan zeker de onderstaande zaken niet mee te brengen:

Jij en je partner zijn Belg

 • Beide identiteitskaarten

Je partner is niet-Belg

 • Je identiteitskaart
 • Paspoort of identiteitskaart en verblijfskaart van je niet-Belgische partner
 • Extra documenten, voor te leggen na afspraak.

Jij en je partner zijn allebei niet-Belg

 • Beide paspoorten of identiteitskaarten en verblijfskaarten
 • Extra documenten, voor te leggen na afspraak
 • Bewijs van verblijfplaats wanneer je geen inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister hebt, voor te leggen na afspraak.

Hoeveel kost het?

Een verklaring van wettelijk samenwonen is gratis.

Wat moet ik nog weten?

Wat is het verschil met een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract is een vermogensrechtelijk contract afgesloten bij een notaris. In een samenlevingscontract leg je afspraken vast over het samenleven en over de goederen die je daarbij gebruikt en deelt. De ondertekening van een samenlevingscontract bij een notaris is geen wettelijke samenwoning en heeft geen invloed op de belastingaangifte. Het samenlevingscontract ondertekend bij de notaris wordt niet meer opgenomen bij de verklaring wettelijk samenwonen en wordt niet meer geregistreerd in de bevolkingsregisters.

Wat staat in de verklaring van wettelijk samenwonen?

 • Datum van de verklaring,
 • Namen, voornamen, geboorteplaatsen, geboortedata en handtekeningen van beide partners,
 • Gemeenschappelijke woonplaats (indien dit van toepassing is),
 • Vermelding van de wil van beide partners om wettelijk samen te wonen,
 • Vermelding dat beide partners vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt.

Kan ik de verklaring van wettelijk samenwonen ontbinden?

Ja, dat kan op drie manieren.

1. Door onderlinge toestemming

Je ondertekent samen een verklaring ‘Einde wettelijk samenwonen’. Je kunt dit doen op afspraak bij de dienst burgerzaken. Meer info vind je op onze pagina over Wettelijke samenwoning beëindigen.

2. Door eenzijdige ontbinding

Je ondertekent de verklaring ‘Einde wettelijk samenwonen’, maar je partner ondertekent niet. Je kunt dit doen op afspraak bij de dienst burgerzaken. Meer info vind je op onze pagina over Wettelijke samenwoning beëindigen

3. Andere

 • Bij overlijden van 1 van de partners
 • Bij huwelijk van 1 van de partners

Na de ontbinding krijg je een verklaring een ontvangstbewijs.

Documenten

Meer info en contact