×

Werkingssubsidie voor sociale organisaties

Wat is het?

Sociale en/of welzijnsorganisaties kunnen een werkingssubsidie ontvangen voor een werking die ofwel de positie en integratie van diverse kwetsbare groepen of gezinnen versterkt; ofwel het algemeen welzijn verhoogt.

De stad Halle wil inzetten op dienstverlening op maat van al de inwoners en een doelgroepgericht, inclusief sociaal beleid.
Organisaties die met hun activiteiten een directe impact hebben op het versterken van kwetsbare groepen of het algemeen welzijn en de sociale cohesie verhogen, komen in aanmerking. Met het subsidiereglement voor sociale organisaties wil de stad werkingssubsidies toekennen aan de hand van een puntensysteem.

Waarmee moet ik rekening houden?

Om als sociale organisatie werkingssubsidies te ontvangen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder:

 • De organisatie moet erkend zijn door het stadsbestuur voor ze een werkingssubsidie kan aanvragen.
 • De organisatie moet duidelijke doelstellingen hebben waaruit blijkt dat de organisatie impact heeft op:
  • het versterken van kwetsbare groepen,
  • of het algemeen welzijn verhogen, 
  • of  de sociale cohesie van kwetsbare groepen in de stad bevorderen.
 • De organisatie communiceert actief en doelgroepgericht over het aanbod met het oog op het blijvend werven van mogelijke leden/cliënten. Het aanbod wordt maximaal toegankelijk gemaakt voor iedereen of de bedoelde doelgroep.
 • De organisatie ontvangt geen andere subsidie van de stad voor dezelfde werking (bvb. via een samenwerkingsovereenkomst of werkingssubsidies van andere beleidsdomeinen). 

Let op: Lees alle voorwaarden nogmaals grondig na in het subsidiereglement

Wat moet ik doen?

Een werkingssubsidie voor sociale organisaties kan je online aanvragen via het webformulier.

 • Het werkjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
 • De subsidieaanvraag moet ingediend worden bij de stad voor 1 april volgend op het werkjaar.

Zijn er uitzonderingen?

Let op: Uitzondering voor de werkingssubsidies van 2021 voor de werking in 2020. Dat aanvraagformulier moet ingediend worden voor 15 september 2021.

Documenten

Meer info en contact