×

Werkingssubsidie voor seniorenverenigingen

Wat is het?

Voor de werking van erkende seniorenverenigingen kan je voor het voorbije jaar een subsidie aanvragen.

Waarmee moet ik rekening houden?

Om in aanmerking te komen voor subsidies moet je als vereniging aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De vereniging moet erkend zijn door het stadsbestuur na advies van de seniorenraad
  • De vereniging moet minimum één kalenderjaar actief zijn
  • De zetel van de vereniging moet op het grondgebied van de stad Halle gevestigd zijn
  • De vereniging heeft een bestuur met tenminste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester
  • De voertaal van de vereniging is het Nederlands
  • De vereniging moet minimum 6 activiteiten per jaar hebben
  • De vereniging moet minstens 20 ingeschreven leden uit Groot Halle tellen
  • De vereniging moet een afvaardiging hebben in de Algemene Vergadering van de seniorenraad

Wat moet ik doen?

Voor het bekomen van de subsidies van het betrokken kalenderjaar, moet de seniorenvereniging het online aanvraagformulier invullen en indienen vóór 1 maart van het erop volgende jaar.

Documenten

Meer info en contact