×

Vlaamse aanpassingspremie

Wat is het?

De Vlaamse aanpassingspremie is een verbouwingspremie die zich specifiek richt op woningaanpassingen voor senioren.

Waarmee moet ik rekening houden?

Twee categorieën 

Er zijn 2 categorieën waarvoor een aanvraag ingediend kan worden :

  • Technische installaties en hulpmiddelen
  • Verbouwingswerken om de woning veiliger en beter toegankelijk te maken

Wil je weten of jouw geplande werken onder één van deze categorieën valt? Bekijk dan welke werken in aanmerking komen voor de aanpassingspremie. Je kan maximaal twee aanvragen doen in een periode van twee jaar, maar niet voor dezelfde categorie.

De aanvraag

  • De aanpassingspremie geldt enkel voor ouderen vanaf 65 jaar, met of zonder handicap. De aanvrager of een ander gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn.
  • De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 2 jaar en moeten minstens 1.200 euro (inclusief btw) bedragen.

Inkomensvoorwaarde

Bij de controle op de inkomensvoorwaarde baseert Wonen-Vlaanderen zich op meest recente aanslagbiljet dat beschikbaar is.

De eigenaar-bewoner mag niet meer verdienen dan:

  • 31.870 euro voor een alleenstaande;
  • 44.620 euro voor een 65-plusser met 1 persoon ten laste (eventueel te verhogen met 3.570  euro per bijkomende persoon ten laste);
  • 44.620 euro voor koppels, eventueel te verhogen met 3.570 euro persoon ten laste. 

De grens wordt verhoogd met 3570 euro per persoon ten laste. Er wordt gekeken naar het laatst gekende belastbaar inkomen.

Andere eigendommen

De 65-plusser waarvoor de aanpassingswerken zijn uitgevoerd mag op aanvraagdatum geen andere woning in zijn/haar bezit hebben, tenzij het gaat over een ongeschikte woning, die door hem/haar bewoond werd.

Wat moet ik doen?

Wanneer aanvragen?

Je dient de aanvraag in na de uitvoering van de aanpassingswerken. De ingediende facturen mogen op de aanvraagdatum maximaal twee jaar oud zijn.

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier is onderaan deze pagina beschikbaar als word-bestand en als PDF-bestand of te verkrijgen in de Woonwinkel.

Het volledig ingevulde en correct ondertekende aanvraagformulier bezorg je op papier en met de nodige bewijsstukken aan Wonen-Vlaanderen.

Wat na de aanvraag?

Je krijgt een ontvangstmelding van het agentschap Wonen-Vlaanderen, met het bijhorend dossiernummer.

Wanneer je dossier volledig is, heeft Wonen-Vlaanderen maximaal drie maanden de tijd om een beslissing te nemen over je aanvraag. Als Wonen-Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing heeft genomen of als je niet akkoord gaat met de beslissing, kan je eventueel beroep aantekenen.

Na de beslissingstermijn voor Wonen-Vlaanderen, of na weigering van je aanvraag, heb je zelf een maand de tijd om beroep aan te tekenen. 

Wat breng ik mee?

  • Ingevuld aanvraagformulier (dit document vind je onderaan de pagina terug);
  • Facturen van de uitgevoerde aanpassingswerken.

Hoeveel kost het?

De aanpassingspremie bedraagt per categorie steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen. De premie per categorie is nooit hoger dan 1250 euro. 

Zijn er uitzonderingen?

De aanpassingspremie kan niet gecombineerd worden met de renovatiepremie voor dezelfde werken.

Wat moet ik nog weten?

De aanpassingspremie kan wel gecumuleerd worden met de aanpassingspremie van woningen van ouderen en personen met een handicap en de aanvullende stadspremie.

Documenten

Meer info en contact