×

Verbintenis tot tenlasteneming

Regel online

Wat is het?

Indien een inwoner een vreemdeling wil uitnodigen voor een kort verblijf in België en deze zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt, vult hij een “verbintenis tot tenlasteneming “ in en ondertekent dit document. Je stelt je hiermee financieel verantwoordelijk voor de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring van je bezoeker.

Waarmee moet ik rekening houden?

Een verbintenis tot tenlasteneming kan enkel aangegaan worden door een natuurlijke persoon (= de garant), die de Belgische nationaliteit heeft of beschikt over een onbeperkte verblijfsvergunning en beroep kan doen op voldoende middelen.

Wat moet ik doen?

Je kan een verbintenis tot tenlasteneming aanvragen bij burgerzaken. Je kan langskomen elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u30 (op afspraak) en ook op donderdagavond van 17u tot 20u(op afspraak). Burgerzaken zal de handtekening wettigen van de garant. 

Let op! De garant moet zich persoonlijk aanbieden bij de dienst burgerzaken.

Wat breng ik mee?

  • Elektronische identiteitskaart (eID) van de aanvrager;
  • Identiteitsgegevens, paspoortnummer en adres in het buitenland van de persoon die je ten laste wilt nemen;
  • Het ingevulde formulier 'verbintenis tot tenlasteneming' (dit document vind je onderaan de pagina terug). !Let op Dit document moet dubbelzijdig afgedrukt worden. 
  • Bewijzen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt om garant te staan: loonfiches van de laatste 3 maanden, pensioenfiches, bewijs van uitkeringen, belastinguittreksel van voorafgaande jaar, … !Let op Deze documenten moet je enkel meebrengen als er geen Belgische ambassade is of geen visum aangevraagd moet worden.

Hoeveel kost het?

Gratis

Documenten

Meer info en contact

Regel online