×

Subsidie voor milieu- en natuuracties

Wat is het?

In ruil voor het opruimen van zwerfvuil op het openbaar domein of het uitvoeren van natuurbeheeracties krijgen verenigingen een financiële tegemoetkoming van de stad.

Waarmee moet ik rekening houden?

Halse verenigingen die erkend zijn door een stedelijke adviesraad of via een ander kanaal toelages ontvangen van de stad Halle en wanneer ze voldoen aan de volgende voorwaarden komen ze in aanmerking voor deze subsidie:

 • De leeftijd van de deelnemers is niet bepaald, maar dient in begeleiding van minstens 1 meerderjarige te zijn;
 • De activiteit moet op het grondgebied van de stad Halle gebeuren;
 • De vereniging heeft de verplichting om de activiteit bij haar leden bekend te maken;
 • Alle deelnemers dienen ofwel een halve dag ofwel een ganse actiedag (d.w.z. 3 uren per dagdeel) aanwezig te zijn en indien de werken op de actiedag niet voltooid zijn, dienen deze binnen de week verder uitgevoerd te worden;
 • Na de actiedagen moet een gedetailleerd verslag van de activiteit bij Openbaar Groen & Afval ingediend worden;
 • Vooraf moeten duidelijke afspraken gemaakt worden met de stedelijke diensten of met de door dienst aangeduide instantie. 

De volgende activiteiten komen in aanmerking voor betoelaging:

 • Het opruimen van zwerfvuil op het openbaar domein zoals voetpaden, bermen, oevers, parken, groenzones, open ruimten,…
 • Natuurbeheeracties: op percelen eigendom van de stad Halle en andere openbare instanties of van een erkend natuur- of milieuvereniging of domeinen met een openbaar karakter.

Wat moet ik doen?

Een subsidie voor milieu- en natuuracties kan je aanvragen:

 • Online – via het aanvraagformulier

Je kan een subsidie voor milieu- en natuuracties online aanvragen. Je vult hiervoor het aanvraagformulier (dit document vind je onderaan de pagina terug) volledig in en bezorgt deze aan Openbaar Groen & Afval.

Hoeveel kost het?

De vergoeding is onafhankelijk van de soort activiteit, voor de organiserende vereniging indien deze vereniging andere verenigingen betrekt bij de activiteit:

 • €125 per volledige dag (8u) dat de activiteit plaats heeft, met een, maximum van €500 per kalenderjaar;
 • Opruimen van zwerfvuil: €25/per opgeruimde kilometer straat (incl. voetpaden, bermen, grachten, pleinen,…);
 • Natuurbeheeracties: €4u/ per gepresteerd manuur.

Documenten

Meer info en contact