×

Subsidie voor jubilerende verenigingen

Wat is het?

Jubilerende verenigingen (elke 25 jaar: 50-, 75-, 100-jarig bestaan, ...) die aangesloten zijn bij een stedelijke adviesraad kunnen een subsidie en een ontvangst op het stadhuis aanvragen.

Waarmee moet ik rekening houden?

Je vereniging moet aangesloten zijn bij een stedelijke adviesraad.

Wat moet ik doen?

Een subsidie voor jubilerende verenigingen kan je online aanvragen via het webformulier.

Let op! Je aanvraag moet minstens 4 weken voor de viering gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen en moet volgende gegevens bevatten:

  • Reden van de aanvraag tot ontvangst;
  • Voorstel datum en uur;
  • Vermoedelijk aantal aanwezigen.

Wat zegt de wet?

Artikel 1: Elke vereniging die erkend is door één van de Stedelijke Raden kan voor de viering van een jubileum een subsidie krijgen.

Artikel 2: De aanvraag omvat minstens volgende gegevens:

  • De formele bevestiging dat de jubilerende vereniging geen andere gemeentelijke tegemoetkoming krijgt voor dit jubileum.
  • Vermelding van het gevierde jubileum met bewijs van het oprichten van de vereniging waaruit de oprichtingsdatum blijkt.

Artikel 3: De bedragen worden vastgesteld op:

  • 250 euro voor een 50-jarig jubileum
  • 375 euro voor een 75-jarig jubileum
  • 500 euro voor een 100-jarig jubileum en +100 euro voor elke kwart eeuw boven de 100 met een maximum van 1250 euro

Meer info en contact