×

Subsidie voor de organisatie van sportkampioenschappen

Wat is het?

Elke sportclub die erkend lid is bij de sportraad en een sportkampioenschap wenst te organiseren op Provinciaal, Vlaams, Nationaal of Internationaal niveau kan hiervoor subsidies ontvangen. 

Waarmee moet ik rekening houden?

Om een subsidie voor de organisatie van sportkampioenschappen te ontvangen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De vereniging moet erkend lid zijn van de sportraad;
  • Het kampioenschap doet geen afbreuk aan het Nederlandstalig karakter van de stad;
  • Het kampioenschap krijgt geen andere rechtstreekse geldelijke steun van de stad;
  • In de communicatie met betrekking tot het kampioenschap moet de steun van de stad Halle duidelijk leesbaar worden vermeld door het gebruik van het logo van de stad Halle en de vermelding “met de steun van stad Halle”.

Wat moet ik doen?

Een subsidie voor de organisatie van een sportkampioenschap kan je aanvragen

  • Op papier - via het aanvraagformulier (dit document vind je onderaan de pagina terug) 

Let op! Je aanvraag moet minstens 6 weken op voorhand ingediend zijn. 

Hoeveel kost het?

De toelagen bedragen:

  • 500 euro voor de organisatie van een Provinciaal kampioenschap;
  • 750 euro voor de organisatie van een Vlaams kampioenschap;
  • 1000 euro voor de organisatie van een Nationaal kampioenschap;
  • 1500 euro voor de organisatie van een Internationaal kampioenschap.

Let op! Stad Halle ondersteunt slechts 1 organisatie per kalenderjaar per club.

Wat zegt de wet?

Toelagereglement voor de organisatie van sportkampioenschappen (dit document vind je onderaan de pagina terug).

Wat moet ik nog weten?

Ten laatste 3 maanden na de afsluiting van het kampioenschap, bezorgt de organisator een financieel verslag met de nodige verantwoordingsstukken t.w.v. het subsidiebedrag.

Documenten

Meer info en contact