×

Subsidie voor aankoop en (ver)bouwen van verenigingslokalen

Wat is het?

Vrijetijdsverenigingen en sociale organisaties kunnen financiële steun krijgen van de stad voor de aankoop, bouw of verbouwing van hun infrastructuur.

Waarmee moet ik rekening houden?

Een subsidie kan worden toegekend voor de volgende werkzaamheden:

  • De aankoop of duurzame nieuwbouw van infrastructuur die noodzakelijk is voor de werking van de vereniging.
  • Herstellingswerken, onderhoudswerken of verbouwingswerken ter verbetering van dewerking van de vereniging.
  • Herstellingswerken, onderhoudswerken of verbouwingswerken om de toegankelijkheid, duurzaamheid of veiligheid van de infrastructuur te verhogen.

Bovendien moet de vereniging aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Voor de aankoop of de nieuwbouw: de vereniging moet aantonen dat ze een zakelijk recht heeft op de infrastructuur, dat minstens 50 jaar geldig is op het moment van de aanvraag.
  • Voor herstellingswerken, onderhoudswerken of verbouwingswerken: als de vereniging een zakelijk recht van opstal of erfpacht heeft op de infrastructuur, dan moet dat nog minstens 9 jaar geldig zijn op het moment van de aanvraag.
  • Er moet zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de criteria op vlak van duurzaamheid en toegankelijkheid. 

De subsidie bedraagt maximum € 50.000 per infrastructuur per 9 jaar.

Wat moet ik doen?

Je kan deze subsidie aanvragen door een volledig aanvraagdossier in te dienen via het webformulier.

Wat moet ik nog weten?

Duurzaamheid

We moedigen (ver)bouwers aan om energiezuinige keuzes te maken. Nieuwbouw moet voldoen aan de EPB-regelgeving. Een verbouwing ook indien de werken EPB-plichtig zijn. Indien het gaat over kleinere werken, vragen we om te beargumenteren hoe duurzaamheid voorop gesteld werd bij de gemaakte keuzes. Neem daarom zeker eens een kijkje op:

Onze duurzaamheidsambtenaar geeft je graag advies, ook over de aankoop van ecologische en sociaal verantwoorde materialen.

Toegankelijkheid

Het reglement zet in op toegankelijke gebouwen en locaties. Dit betekent dat een plek voor iedereen toegankelijk is: zowel voor personen met een (tijdelijke) beperking, maar ook voor oudere mensen of ouders met een kinderwagen. Vaak maken kleine ingrepen al een wereld van verschil om de toegankelijkheid te bevorderen. En bij een toegankelijke plek heeft iedereen baat: ook mensen met een kinderwagen, mensen die mobiliteitsproblemen hebben of mensen die gewoon zwaar geladen zijn. Kijk daarom zeker eens op:

De dienst Gelijke Kansen geeft je graag advies.

Omgevingsvergunning

Iedereen die op het grondgebied van Halle grote (ver)bouwplannen heeft, moet nagaan of er een omgevingsvergunning nodig is. Informeer je daarom eerst via onze webpagina rond omgevingsvergunningen.

Documenten

Meer info en contact