×

Standplaats op de markt aanvragen

Wat is het?

Wil je occasioneel of wekelijks met je kraam/stand op de markt staan? Dan kan je dat via deze weg aanvragen bij de stad.

Waarmee moet ik rekening houden?

Occasioneel

Enkel verenigingen kunnen met toestemming van de stad occasioneel op de markt staan, op voorwaarde dat ze geen commercieel intentie hebben, maar een menslievend doel nastreven (stickerverkoop Rode Kruis, Bloemenverkoop Kom op Tegen Kanker, ...)

Wekelijks

Een wekelijkse standplaats wordt enkel toegekend aan de houders van:

  • een machtiging om ambulante activiteiten uit te oefenen (cfr. artikel 3 van de vermelde wet van 25 juni 1993)
  • een erkenning voor het verkopen met menslievend doel (cfr. de artikels 2 tot 6 van het vermeld Koninklijk Besluit van 3 april 1995)

Wat moet ik doen?

Occasioneel

Een occasionele standplaats op de markt vraag je aan via een online aanvraagformulier.

Wekelijks

Een wekelijkse standplaats op de markt aanvragen kan op verschillende manieren:

Online:

  • via het online aanvraagformulier

Per (aangetekende) brief:

  • Je aanvraag voor een wekelijkse standplaats op de markt kan je bij het college van burgemeester en schepenen neerleggen per aangetekende brief

Let erop dat je aanvraag de volgende gegevens bevat:

  • het soort product dat je wil verkopen
  • het nummer van de kaart voor het uitoefenen van ambulante activiteiten
  • je inschrijvingsnummer in het handelsregister (indien van toepassing)
  • je B.T.W.-nummer (indien van toepassing)

Wat zegt de wet?

Het reglement op de ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein is hier van toepassing:

Raadpleeg het volledige huishoudelijk reglement

Wat moet ik nog weten?

Wanneer een standplaats van een abonnementhouder vrijkomt, wordt de eerste kandidaat van de wachtlijst die voldoet aan de vrijgekomen plaats gecontacteerd.

Meer info en contact