×

Sociale koopwoning en sociale koopgrond

Regel online

Wat is het?

Een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) biedt in het Vlaamse Gewest woningen en bouwgronden aan tegen gunstige voorwaarden aan mensen met een bescheiden inkomen.

Waarmee moet ik rekening houden?

Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een sociale koopwoning of sociale bouwgrond moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent 18 jaar of ouder;
 • Je hebt geen eigendom;
 • Op de referentiedatum, mag jouw inkomen van het laatst bekende aanslagbiljet voor de personenbelasting niet lager zijn dan 9.817 euro en niet hoger zijn dan:
  • 39.229 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste
  • 43.146 euro voor een alleenstaande persoon met een ernstige handicap zonder personen ten laste
  • 58.837 euro in alle andere situaties.
  • Dit bedrag mag verhoogd worden met 3.917 euro per persoon ten laste.
 • In de kernsteden en de Vlaamse rand liggen de inkomensgrenzen hoger:
  • 41.096 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste
  • 45.200 euro voor een alleenstaande persoon met een ernstige handicap zonder personen ten laste
  • 61.638 euro in alle andere situaties.
  • Dit bedrag mag verhoogd worden met 4.104 euro per persoon ten laste.

Wat moet ik doen?

 • Inschrijving

Om u in te schrijven neemt je contact op met Woonpunt Zennevallei.

  Als je aan alle voorwaarden voldoet, kunt u zich laten inschrijven in het inschrijvingsregister bij de SHM. Je kan je inschrijven voor een onbeperkt aantal inschrijvingsregisters bij een onbeperkt aantal SHM's.

  • Toewijzing

  Wanneer een sociale koopwoning of kavel klaar is voor verkoop, wordt het goed in principe toegewezen volgens de chronologische volgorde in het inschrijvingsregister. Er gelden wel bepaalde voorrangsregels.

  Wat breng ik mee?

  Wanneer je langs gaat neem je best volgende documenten mee:

  • Jouw meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting;
  • Documenten over het niet-belastbaar inkomen van bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW;
  • Een attest in verband met de samenstelling van uw gezin (verkrijgbaar bij de gemeente) en eventueel de kinderbijslag, wezen-toelage, een ernstige handicap van een lid van het gezin;
  • Eventueel een attest over onteigening, ongeschikt-verklaring of onbewoonbaarverklaring van jouw huidige woning.

  Wat moet ik nog weten?

  Alle details over de voorwaarden en inkomensgrenzen vind je op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

  Hou ook rekening met de verplichtingen als je en sociale woning koopt.

  Meer info en contact

  Regel online