×

Signalisatievergunning

Wat is het?

Voer je werken uit of laat je werken uitvoeren op het openbaar domein (nutleidingen, wegeniswerken, ...) of neem je bij werken een deel van het openbaar domein in, dan heb je een signalisatievergunning nodig. Die bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal je moet plaatsen en hoe je dat moet doen.

Waarmee moet ik rekening houden?

  • De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone.
  • De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruiker herkenbaar blijft.

Wat moet ik doen?

Je kan online een signalisatievergunning aanvragen via het webformulier.

Wat breng ik mee?

  • Een plan waarop de inname aangeduid staat en een signalisatieplan of schets;
  • Een werkvergunning.

Meer info en contact